MENU
 1. Sertifikasyon & Eğitim
 2. Eğitim
 3. Proje Destek Hizmetleri

TÜV NORD Türkiye, TÜV NORD Grubu’nun bir parçası olarak aşağıda belirtilen kuruluşlara, yatırımlarında belirtilen destekleri sunmak için organize olmuştur ve müşteri odaklı, hızlı bir bazda keşif/değerlendirme yapabilir.

Hizmetin sunulacağı kuruluşlar:

 • Yabancı sermayeli şirketler
 • Yabancı ve yerli finans kuruluşlarından fonlama alan veya almayı planlayan şirketler dernekler

Hizmet alanları:

 • Lender’s Technical Assistance
 • Ruhsat ve kamu izin belgeleri takibi ve raporlaması
 • İnşaat ve proje gelişim takibi
 • Validation of services

Bu hizmetler müşteri talebine göre esnek bir program ve hacimde sunulabilir.

Lender’s Technical Advisor (LTA)

Lender’s Technical Advisor (LTA) (Ödünç Verenin Teknik Danışmanı) bir projedeki riskleri tanımlayarak, projenin her aşamasında, kredi kuruluşlarını bu risklerin etkilerinden korumak için hizmet sunar.

Büyük projelerin finansmanı, genellikle bir’den çok sayıda kredi kuruluşu tarafından sağlanır. Kredi verme süreci karmaşık işlemleri içerir. Finansmanı sağlayanlar açısından, kredilerin geri dönüşünün garanti altına alınması hayati önemdedir.

Bu nedenle, finansman sağlayan kuruluşlar, gerek krediyi verme kararlarını, gerekse projenin gerçekleştirilmesi sırasında finansman akışına ilişkin kararlarını, hukuk, ticaret ve teknik alanlardan gelen uzmanların inceleme ve değerlendirmeleriyle desteklerler.

Finansmana dayanan projeler genellikle bir varlığın ortaya çıkmasını sağlayan ve sınırlı riskleri barındıran projelerdir. Bu tür projeler, örneğin enerji (yenilenebilir enerji dahil), altyapı (yol, havalimanı, liman vs.) ve Kamu-Özel Ortak Yatırım (Public-Private Partnership – PPP) projeleridir.

Bu projelere finans kaynağı sağlayan bankalara LTA hizmetleri iki grupta yer alır:

 • Proje risklerinin, dızayn ve mühendislik konularına odaklanılarak değerlendirilmesi
 • Projenin gerçekleştirilmesi sırasında, program uyumu, kalite, finansman, çevre ile iş güvenliği ve sağlığı hususlarının gözlemlenmesi ve raporlanması.

LTA hizmetleri, finansman kararı verilmeden önce başlar:

 • Projenin finansmanı için son kararın alınmasından önce bir ‘’Due Dilligence’’ çalışması yapılır ve raporlanır.
 • Bu rapor genellikle, hukukçuların da katılımı ile hazırlanır ve kontrata, yasal / idari izinlere, çevre ilişkin hususları ve bunların potansiyel etkilerini içerir.

Projenin gerçekleştirilmesi aşamasında LTA hizmetleri:

LTA, projenin gerçekleştirilmesini takip ederek, ilerlemeyi doğrular, çevre, kalite, güvenliğe v.b. hususlara ilişkin proje risklerini tanımlar

LTA’nın başlıca görevleri şunlardır:

 • Proje programını gözlemlemek
 • Periyodik finanman akışı hakedişlerini onaylamak
 • Çalışmaların kalitesini gözlemlemek
 • Çevre ile iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uyumu doğrulamak
 • Proje risklerinin ortaya çıkmasına bağlı olarak, bunların etkilerini hafifletici tedbirleri önermek

TÜV NORD 2007 yılından bu yana LTA hizmetleri vermektedir.

Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için:

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.S. (TÜV NORD Türkiye)
Mollabayırı Sk. 10/2, Fındıklı, TR-34427 Istanbul
Tel. : + 90 212 293 26 42
Faks : + 90 212 293 38 44
E-mail : tuv-nord@tuv-turkey.com
http://www.tuv-turkey.com/

İletişim

TÜV NORD TÜRKİYE

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Ayazmadere Cad., Pazar Sok, No 2-4, Bareli Plaza, Kat 4, Gayrettepe, Beşiktaş, TR-34349 Istanbul

+90 212 293 26 42
Fax: +90 212 293 38 44

tuv-nord@tuv-turkey.com