MENU
  1. Sertifikasyon & Eğitim
  2. Eğitim
  3. Hizmet Kalitesi

İşletmeler, organizasyon yapısını ve süreçlerini, müşteri beklentisini karşılayan mal veya hizmet üretme yeteneğine sahip olacak şekilde tasarlar. Ancak, işletmelerin, müşteri beklentisini sağlayarak müşteri tatminini arttırma yönündeki çabaları herzaman etkin sonuçlar elde edemez. Bu durum, şirketlerin müşteri kaybetmesine, marka değerlerinin düşmesine ve pazar paylarının azalmasına neden olur.

Hizmet kalitesi ölçümü bilhassa bayi örgütü ve hizmet sunum ağı geniş olan şirketler için çok önemlidir. TÜV NORD Türkiye, müşteri beklentileri ile müşterinin algıladığı hizmet performansının karşılaştırılmasını yaparak hizmet kalitesinin ölçer.

TÜV NORD Türkiye, hizmet kalitesinin ölçümü ile bir işletmenin hizmet sunum sistemini genel olarak değerlendirir ve işletmenin süreç performanslarının iyileştirilmesi için özel çözümler üretir ve belgelendirme hizmeti sunar.

İletişim

TÜV NORD TÜRKİYE

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Ayazmadere Cad., Pazar Sok, No 2-4, Bareli Plaza, Kat 4, Gayrettepe, Beşiktaş, TR-34349 Istanbul

+90 212 293 26 42
Fax: +90 212 293 38 44

tuv-nord@tuv-turkey.com