MENU
  1. Kuruluşumuz
  2. Akreditasyon ve Yetkileri

Akreditasyon ve Yetkileri

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından aşağıdaki konularda akredite edilmiştir.

  • ISO 17021’e göre ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikasyonu,
  • ISO 17020’e göre A tipi teknik gözetim ve kontrol kuruluşu faaliyetleri,
  • ISO 17024’e göre kaynak personelinin sertifikasyonu,

Akreditasyon kapsamlarına ilişkin detaylar için lütfen sayfamızda bulunan akreditasyon sertifikalarımızı inceleyiniz.

Kuruluşumuza, TÜV NORD CERT GmbH tarafından Alman DAkkS akreditasyonu altında gerçekleştirilen ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 tetkikleri için sertifikasyon kararı verme yetkisi verilmiştir. Kuruluşumuz, diğer standartlar için ise (ISO/TS 16949, IRIS, ISO 27001, BRC, ISO 27001 v.b.) TÜV NORD’un tetkik hizmeti veren kuruluşudur.

Kuruluşumuz, ISO/IEC 17021’e göre DAkkS akreditasyonu altındaki belgelendirme faaliyetlerini, hem T.C. içinde hem T.C. dışında, TÜRKAK akreditasyonu altındaki faaliyetlerini ise sadece T.C. sınırları içinde gerçekleştirmektedir.

Ayrıca, Kuruluşumuz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Avrupa Komisyonunca tahsis edilen 2354 kimlik kayıt numarası altında Onaylanmış Kuruluş (Notified Body – NoBo) olarak yetkilendirilmiştir. Yetkilendirmeye ilişkin Resmi Gazete’deki beyana http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120417-13.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

İletişim

TÜV NORD TÜRKİYE

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Ayazmadere Cad., Pazar Sok, No 2-4, Bareli Plaza, Kat 4, Gayrettepe, Beşiktaş, TR-34349 Istanbul

+90 212 293 26 42
Fax: +90 212 293 38 44

tuv-nord@tuv-turkey.com