MENU

Diğer (EK) Hizmetleri

TÜV NORD Türkiye: Araç Tip Onayı konusunda işinizi kolaylaştırır ve sizin güvenilir iş ortağınızdır.

Karayolu taşımacılığında önemli bir yere sahip olan ADR Konvansiyonu 2014 yılı itibariyle ülkemizde yürürlüğe girmiş olup, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tanker, konteyner ve ambalajların uluslararası kabul gören kalite standardında üretilmesini sağlayacak güvenilir hizmetler vermekteyiz. Tasarım aşamasına kadar olan süreç içinde ihtiyaç duyulan kaynak teknolojisi, imalata uygun malzeme seçimi, personel sertifikasyonu, tank ve ambalajların tahribatsız muayene ve deneyleri ile izlenebilirlik ve süreklilik arz eden prosedürlerin oluşturulması için profesyonel çözümler sunuyoruz. Uygulanabilir veriler eşliğinde üretim öncesi şekillendirme ve tasarım hesaplarını kapsayan mühendislik hizmetleri ile yine Avrupa Birliği ülkeleri için test ve muayeneleri içeren tip onay süreci tarafımızdan yürütülmektedir.

İletişim

TÜV NORD TÜRKİYE

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Ayazmadere Cad., Pazar Sok, No 2-4, Bareli Plaza, Kat 4, Gayrettepe, Beşiktaş, TR-34349 Istanbul

+90 212 293 26 42
Fax : +90 212 293 38 44

tuv-nord@tuv-turkey.com