MENU

SASTEK İle yapılan sİstem sertİfİkasyonu hİzmetlerİnİ kapsayan Temsİlcİlİk anlaşmasının feshİ

ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartları yayımlandı.

 

Kuruluşumuzun, SASTEK Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. (SASTEK) ile 01.04.2006 tarihinde yapmış olduğu sistem sertifikasyonu hizmetlerini kapsayan Temsilcilik anlaşması, noterden gönderilen 15384 nolu ihtarname ile 11 Temmuz 2014 itibari ile fesh edilmiştir.

Bu tarihten itibaren SASTEK’in TÜV NORD amblemi ile veya TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. ünvanı altında sunduğu hizmetlere muhatap olan kurum ve kuruluşların tarafımıza bilgi vermesini rica eder, doğabilecek olumsuzluklardan firmamızın sorumlu olmayacağını beyan ederiz.

 

TÜV NORD TÜRKİYE

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Ayazmadere Cad., Pazar Sok, No 2-4, Bareli Plaza, Kat 4, Gayrettepe, Beşiktaş, TR-34349 Istanbul

+90 212 293 26 42
Fax: +90 212 293 38 44

tuv-nord@tuv-turkey.com

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details