MENU

Stretnutia klientov sa zúčastnilo tento rok 130 hostí

    1. TN Slovakia

Česko-slovenské stretnutie klientov systémovej certifikácie sa tento rok uskutočnilo v rezorte Dolní Morava v termíne 26.-27.09.2019.

Všetkým ešte raz veľmi pekne ďakujeme za účasť a nižšie uvádzame odkaz na prezentácie a niekoľko fotografií.

Prezentácie nájdete tu.

Tešíme sa na Vaše dotazy

TÜV NORD Slovakia s.r.o.

Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 6380

info.sk@tuv-nord.com

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details