MENU

Stretnutia klientov sa zúčastnilo tento rok 130 hostí

Česko-slovenské stretnutie klientov systémovej certifikácie sa tento rok uskutočnilo v rezorte Dolní Morava v termíne 26.-27.09.2019.

Všetkým ešte raz veľmi pekne ďakujeme za účasť a nižšie uvádzame odkaz na prezentácie a niekoľko fotografií.

Prezentácie nájdete tu.

Tešíme sa na Vaše dotazy

TÜV NORD Slovakia s.r.o.

Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 6380

info.sk@tuv-nord.com