MENU

Hodnotenie spokojnosti zákazníka

Všeobecné informácie o spoločnosti

Vážený klient,

Jedným z našich najdôležitejších cieľov je neustále zlepšovanie kvality našich služieb. Z tohto dôvodu by sme Vás radi požiadali o vyplnenie nasledovného dotazníka. Výsledky nám umožnia vyhodnotiť Vašu spokojnosť s TÜV NORD a zohľadniť Vaše nápady a návrhy v našich procesov neustáleho zlepšovania..

TÜV NORD Slovakia

1. Všeobecné informácie o spoločnosti

Hodnotenie našich služieb

Hodnotenie našich služieb

Najskôr prosím uveďte, ako ste s týmito kritériami spokojný alebo nespokojný a potom, aké dôležité alebo nedôležité sú pre Vás tieto kritériá. Ohodnoťte z Vášho pohľadu každé z nasledujúcich kritérií.

Náš kontakt / Osobný prístup

Naša ponuka

- Spätná väzba

- Zrozumiteľnosť

- Úplnosť

Príprava a plánovanie auditu / inšpekcie

Vzdialený audit

V prípade, že ste sa rozhodli nevykonať audit prostredníctvom vzdialeného prístupu, pokračujte otázkou o odbornosti / kompetenciách našich zamestnancov

- Kvalita videa a zvuku

- Porozumenie a sledovateľnosť

- Snaha

Odbornosť / spôsobilosť našich zamestnancov

Osobné správanie a prístup našich zamestnancov

Dodržiavanie harmonogramu

Správa z auditu / inšpekcii

Prezentácia nápravných opatrení a návrhov na zlepšenie

Rýchlosť spracovania dokumentácie / vytvorenia certifikátu

Postup pri fakturácii a fakturácia

Kvalita našich služieb všeobecne

Pomer cena-výkon

Všeobecné otázky

Všeobecné otázky

Ak áno, ako ste boli spokojný s odpoveďou na sťažnosť / námietku?

Submit

Položky označené * sú povinné

Zaručujeme ochranu Vašich osobných údajov. Dávame dôraz na ochranu osobných údajov a ochranu Vášho súkromia a želáme si, aby ste sa pri návšteve našich webových stránok cítili bezpečne a pohodlne. Prosím pozrite si naše vyjadrenie týkajúce sa ochrany osobných údajov.

captcha