MENU

Varför är det viktigt att utföra riskbedömning av trycksatta anordningar?

Det enkla svaret är för att de är, eller kan vara, farliga för användarna och omgivningen. Faktum är att Arbetsmiljöverket kräver att ett företag utför en riskbedömning av anläggningen med de trycksatta anordningarna innan dessa sätts i bruk. Risker kan se ut på olika sätt och även betygsättas olika baserat på sannolikhet och hur grava konsekvenserna blir. En risk som både är sannolik och har seriösa konsekvenser måste åtgärdas så fort som möjligt. Syftet med att bedöma och åtgärda risker är att minska både sannolikheten och konsekvenserna så mycket som möjligt.

Hur utförs en riskbedömning?

Det är arbetsgivarens ansvar att regelbundet utföra en generell riskbedömning av verksamheten för att kartlägga hur farlig verksamheten är för arbetarna och minimera dessa risker så mycket som möjligt. Företaget ska även utföra en bedömning av riskerna med att använda vissa anordningar, exempelvis trycksatta anordningar. Allt detta är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utöver riskbedömningen bör företag som använder trycksatta anordningar även besiktiga själva anordningarna eftersom slitage, användning och många olika saker kan få dessa att förändras, något som kan öka riskerna avsevärt. En av de saker som kontrolleras är vilket eller vilka material som de trycksatta anordningarna är gjorda av. Inspektion och certifiering av material är minst lika viktigt som att riskbedöma användningen eftersom materialet avgör anordningens kvalitet och hållbarhet. Det är inte alla trycksatta anordningar som behöver en revisionsbesiktning. Anordningarna delas upp i tre klasser, A, B och C. Endast de första två har ett besiktningskrav, C-klass behöver inte besiktigas men måste ändå riskbedömas.

Riskbedömning är en viktig del av en säker arbetsmiljö

En riskbedömning av arbetsmiljö är bara en av flera centrala aktiviteter som behöver utföras. Vanligtvis börjar företaget med att undersöka den egna verksamheten, bedöma de risker de har upptäckt vid undersökningen, åtgärda eller planera åtgärder för att minska dessa risker och slutligen kontrollera hur åtgärderna har fungerat.

Anlita ett företag för att utföra riskbedömningen åt dig 

Det finns många fördelar med att låta ett välkänt företag utföra riskbedömning av arbetsmiljö åt dig, speciellt om du även vill att de ska besiktiga dina trycksatta anordningar också. Genom att ta hjälp av ett professionellt företag kan du både få hjälp med riskbedömning och en handlingsplan som anger vilka åtgärder som behöver göras. Det är viktigt att ta säkerheten seriöst, inte bara för att Arbetsmiljöverket kräver detta utan för att personalens hälsa och liv står på spel.