MENU

Att analysera risker är viktigt för att kunna hantera riskerna och minska konsekvenserna. Det finns många sätt att utföra en riskanalys. Vi listar några tips du kan använda dig av för att göra det lättare att bedöma riskerna i just din arbetsmiljö, oavsett hur den ser ut.

Hur gör man en riskanalys

Här på vår hemsida kan du hitta en mall för riskanalys som passar utmärkt att använda som en grund för vidare analyser eller besiktningar. I mallen kan du ange riskbeskrivning, konsekvens och orsaken bakom risken. Därefter får du ange hur sannolikt det är att något händer och hur grava konsekvenserna kan bli. Du ger sannolikheten och konsekvensen ett värde mellan ett till fem där fem är högst. Därefter multiplicerar du dessa två värden och det resulterande beloppet anger hur seriös risken är och hur den bör prioriteras och behandlas. Risktal som är högre än 15 bör vara mycket högt prioriterade eftersom det innebär att risken både är sannolik och konsekvensen allvarlig.

Använd mallen för riskanalys redan idag

Denna mall är ett utmärkt verktyg för att analysera riskerna i en verksamhet eller ett projekt. Mallen kan även användas för att utföra en riskanalys av arbetsmiljö. Ju mer sannolik en risk är samt ju gravare konsekvenser, desto mer akut är det att risken elimineras eller på något annat sätt behandlas. Du kan alltid följa upp riskanalysen med en plan för riskhantering. Där anger du vad företaget behöver göra för att eliminera eller på något annat sätt hantera en risk.

Riskanalys och riskbedömning

Det finns många verksamheter där riskanalysen behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett säkert sätt, speciellt om det finns vissa riskkällor involverade som exempelvis tryckkärl, trycksatta ledningar eller lagertankar som innehåller giftiga ämnen. Om du vill ha hjälp med din riskanalys för arbetsmiljö eller andra delar av verksamheten kan du alltid ta kontakt. Vi kan hjälpa till på flera sätt. Förutom rådgivning kring analysen och riskbedömningen utför vi även revisionsbesiktning av tryckkärl, inspektion och certifiering av material och många andra viktiga tjänster.

Med vår hjälp kan du se till att din verksamhet bedrivs på ett säkert sätt. Detta är viktigt av flera anledningar, från personalens hälsa och liv till att det finns krav och föreskrifter från Arbetsmiljöverket som måste uppfyllas. Vi är ett ackrediterat kontrollorgan som mer än gärna hjälper dig hantera riskerna i din verksamhet.