MENU

Ännu ett steg närmare våra kunder!

TÜV NORD kan med glädje meddela att företaget nu är ackrediterat även för ISO-certifiering av ledningssystem enligt ISO 9001ISO 9001 och ISO 14001. Detta efter att ha fått ett formellt beslut från Swedac i slutet på förra veckan.

TÜV NORD i Skandinavien arbetar under tyska ackrediteringar, mestadels DAkkS, men har också valt att skaffa en lokal ackreditering för våra vanligaste standarder i Sverige för att kunna arbeta smidigt tillsammans med våra lokala kunder. Främst handlar det om att servicenivån kan höjas kraftigt då alla tekniska frågor kan hanteras av personal i Sverige och informationen kring certifieringen hanteras lokalt i Sverige. Det handlar också om vår interna effektivitet och att göra arbetet så enkelt och effektivt som möjligt för våra revisorer. 

Patric Wichmann, teknisk chef ISO 9001 och ISO 14001 kommenterar ackrediteringen till certifieringsorgan: Vi har under det snart gångna året arbetat med vårt nya ledningssystem och det känns fantastiskt att det nu är på plats. Det som nu är kvar är några kompletterande beslut om vår ackreditering för certifiering av samtliga utvalda branscher samt bärande stål- och aluminiumkonstruktioner enligt EN 1090. Detta beräknar vi ha klart under en snar framtid i samarbete med våra kunder som alla varit entusiastiska då vi presenterat vårt nya system.

Nu direkt inleds arbetet med att flytta över alla kunder till det nya systemet vilket kommer innebära en del förändringar. Om du är befintlig kund läs här

När väl EN 1090 är på plats kommer TÜV NORD kunna erbjuda helhetslösningar inom både inspektion- och certifiering för industrin i Skandinavien. De branscher som vi initialt erbjuder våra certifieringar (ISO 9001, ISO 14001, EN ISO 3834 och EN 1090) till är:

  • IAF 14 Gummi- och plastvaror
  • IAF 17 Stål- och metallframställning
  • IAF 18 Övriga maskiner
  • IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning
  • IAF 28 Byggverksamhet
  • IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar
  • IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation
  • IAF 35 Annan företagsservice

Nu direkt inleds arbetet med att flytta över certifieringskunder till det nya systemet och den svenska ackrediteringen vilket kommer innebära en mycket liten förändring av certifikatets utseende och enligt vårt tycke mycket mer fokus på revisionen och kunden samt minskad kringtid och administration, både på plats hos våra kunder och på kontoret.

Relaterade nyheter

EN 1090 - notifierade att utfärda intyg

Efter godkännande från Europakommissionen är vi notifierade att utfärda intyg om överensstämmelse mot EN 1090 som Anmält…
Läs mer

TÜV NORD ackrediterade för certifiering av ledningssystem enligt EN ISO 3834

TÜV NORD i Sverige har blivit ackrediterade av SWEDAC att utföra certifiering enligt svetsstandarden SS-EN ISO 3834.
Läs mer