MENU

Riskanalys för arbetsmiljö: Vad är det och varför är det användbart?

TÜV NORD har antagit sig utmaningen att utveckla nästa generations inspektions- och certifieringstjänster, och med det utveckla den skandinaviska industrins säkerhet och effektivitet. För oss på TÜV NORD är det viktigt att hjälpa ditt företag att identifiera risker som kan tänkas störa er verksamhet. Det vi rekommenderar för att detta ska uppnår är utförandet av en så kallad riskanalys, men vad är det? Och hur gör man en riskanalys?

Så vad är en riskanalys?

En riskanalys är en systematisk utredning av de interna och externa risker som potentiellt kan finnas i ett företag eller bolag. Syftet med den är att kontinuerligt använda sig av befintlig och tillgänglig information för att beräkna riskerna kvalitativt och kvantitativt för t.ex. hanteringen av ett system, produkter, tjänster eller samspelet mellan människa och organisation; en analys som sedan kan användas för att åtgärda riskerna associerade med dem.

En riskanalys är det inledande momentet och en förutsättning för den riskbedömning som behövs göras enligt arbetsmiljöverkets krav, till exempel gällande trycksatta anordningar.

Hur genomför man en riskanalys?

Det finns många olika typer och nivåer för riskanalyser i en arbetsmiljö: kvalitativt, kvantitativt eller semikvantitativt; på en lokal nivå, verksamhetsnivå eller en övergripande organisatorisk nivå. Det finns inga rätt eller fel för hur processen ser ut för att göra en riskanalys, och inte heller något krav på hur den måste genomföras.

Det vi kommer presentera här är en övergripande plan för hur en riskanalys kan genomföras, och som kan användas inom din bransch:

  • Undersökning: Första steget är att fastställa vilka begränsningar det område ni tänker analysera kan tänkas inneha. Att ta reda på vilka limitationer det finns både under normala förhållanden såväl som förutsebara begränsningar under abnorma förhållanden.
  • Riskidentifiering: Riskidentifiering går ut på att identifiera vilka riskkällor och tillhörande riskfyllda situationer som existerar på, eller i anslutning till, er arbetsplats. Ingångsperspektivet vi rekommenderar er att ha är: ”Tänk OM”, så att alla möjliga risker tas i åtanke och kommer upp till ytan.
  • Riskuppskattning: En bedömning genomförs sedan för att uppskatta risken de olika källorna och tillhörande riskfyllda situationer innehar. Detta för att identifiera vilka källor och situationer det är som behöver mest uppmärksamhet samt behöver åtgärdas först.

Varför är en riskanalys nödvändig?

Varför vänta tills olyckan redan varit framme? En riskanalys för din arbetsmiljö är ett proaktivt sätt att ta reda på en arbetsplats möjliga faror och problem. Så att ni har möjligheten och materialet för att åtgärda dem innan något går snett.

Hur påverkar en riskanalys arbetsmiljön?

En riskanalys är till för de anställda, den är till för ägaren och den är till för verksamheten i sig. En riskanalys genomförs så att er arbetsplats kommer vara en kontrollerad miljö vars risker är antingen åtgärdade, eller minimerade och redo att handskas med. Med en riskanalys blir er arbetsmiljö en förutsägbar och trygg plats att vistas i som alltid kan bemöta eventuella problem rakt på och åtgärda dem snabbt och effektivt. Behöver ni hjälp med er riskanalys gällande: upplägg, metod, riskidentifiering, riskbedömning eller dokumentation och arkivering så är vi på TÜV NORD alltid öppna för rådgivning.