MENU

Revisionsbesiktning - en förebyggande åtgärd

Att genomföra revisionsbesiktning av bland annat trycksatta anordningar, brandskydd och elinstallationer är lagstadgat och ett krav, både från myndigheten för samhällsskydd och beredskap och från arbetsmiljöverket. Anledningen till kravet på revisionsbesiktning är för att skydda allmänheten och öka säkerheten. Alla typer av revisionsbesiktningar kan ses som förebyggande åtgärder.

För tryckkärl och trycksatta anordningar

Revisionsbesiktning av trycksatta anordningar är en av de mest förekommande besiktningarna. Anledningen till detta är att trycksatta anordningar är mycket vanlig förekommande i många miljöer samt att de kan vara mycket farliga om de inte är kontrollerade. Om en trycksatt anordning brister eller att ett rör eller ledning till en trycksatt anordning fallerar finns stora risker för personskada.

En revisionsbesiktning ska genomföras när en anordning har tagit skada och reparerats, byggts om, när en stationär anordning flyttats eller när den beräknade livslängden för anordningen utgått. Det finns flera olika föreskrifter för tryckkärl, bland annat AFS 2016:2, AFS 2006:1 och AFS 2006:8. Dessa föreskrifter ges ut av arbetsmiljöverket. Det finns också föreskrifter från EU gällande trycksatta anordningar, dessa kallas för PED. Generellt sett ska dessa besiktningar utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.

Revisionsbesiktning av brandskydd

I offentliga miljöer, i bostadshus eller på en arbetsplats där det rör sig mycket människor. Att det finns utrustning och rutiner på plats för att öka brandskydd och säkerhet ses av de allra flesta som en självklarhet. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att underhåll och kontroll av brandskyddet sker kontinuerligt.

Både myndigheter och försäkringsbolag ställer krav på att det ska finnas rätt typ av brandskyddsutrustning och att kontroll genomförs med jämna mellanrum. Besiktning ska generellt sätt genomföras av en auktoriserad besiktningsman.

Revisionsbesiktning av elanläggning

En revisionsbesiktning av elanläggning hänger delvis ihop med besiktning av brandskydd, med tillägget att man också genomför besiktningen för att identifiera fel som kan orsaka personskada från anläggning och driftstopp för verksamheten. I försäkringsvillkoren återfinns ofta kraven om regelbunden besiktning av elanläggningen. Besiktning finns också reglerat i lagen.

Ackrediterat kontrollorgan

Ett ackrediterat kontrollorgan blir reviderade av myndigheter för att se till att de lever upp till de höga krav som finns. Ackrediterade kontrollorgan måste hela tiden arbeta med att utveckla sin verksamhet och kunskap för att minimera avvikelser. Ett ackrediterat kontrollorgan skall också vara opartiska och oberoende för att säkerställa och garantera korrekta besiktningar och revisioner.

Har du frågor angående revisionsbesiktning, standarder såsom EN 1090, certifieringar och krav för CE-märkning? Kontakta TÜV NORD, ett ackrediterat kontrollorgan med stor erfarenhet av besiktningar, revisioner och certifieringar.

Relaterade nyheter

Välkommen Nenad Arsic!

Varmt välkommen Nenad Arsic! Nenad har en bakgrund inom process och kontroll och kommer bli en stark tillgång till TÜV…
Läs mer