MENU

Hör av er om ni har tips på vad ni vill läsa om i nästa kärnkraftsnytt!

Kärnkraftsnytt är en sammanfattning av nyheterna inom kärnkraftsindustrin med fokus på vårt närområde. Idén är att vi sammanfattar intressanta nyheter kort och koncist för intresserade. 

» Ringhals 2 medges dispens för att starta trots vissa osäkerheter vad gäller inneslutningens täthet. SSM:s bedömning blir att Ringhals, för det redovisade fallet, på ett godtagbart sätt har demonstrerat att konsekvenserna av ett antaget hål i tätplåten är acceptabla för haverierna LOCA och svårt haveri. Ringhals 2 har stått stilla i nästan två år då ett mindre läckage av kalkhaltigt vatten upptäcktes i samband med att inneslutningen täthetprovades via ett CAT (Containment Air Test.) Läs mer

» Oro för ett instabilt elnät när svängmassan försvinner. Med avveckling av kärnkraft minskar svängmassan i elsystemet dvs den massa som skall hålla frekvensen i elsystemet stabil. I en rapport konstateras att man hittills mest pratat om effekt men när mer el produceras från förnybart kommer det bil allt svårare att hålla en stabil frekvens i elsystemet vilket är nästa stora utmaning för systemet. Begreppet svängmassa har börjat att diskuteras allt mer. Läs Swecos rapport här och Second-opinions här

» SSM får beröm av IAEA för sitt strålsäkerhetsarbete. IAEA har avslutat sin uppföljande granskning av det nationella säkerhetsarbetet i Sverige. Syftet med denna två veckor långa granskning vara att granska hur väl Sverige uppfyller IAEAs standarder vad gäller fysiskt skydd vid kärntekniska anläggningar och vid transport, bl.a. med fokus på terrorism. Man avslutade med att ge omdömet ”good progress” och ger speciellt Ringhals beröm och omdömet ”Good practice”. Läs mer om granskningen här och SSM:s kommentar här

» Norge har varslat sina anställda i Kjellar och i Halden om permittering på grund av låg beläggning. IFE driver en forskningsanläggning i Kjellar och en i Halden. Läs mer (norska)

Läs mer om vår verksamhet, TÜV NORD i Norge

TÜV NORD i Skandinavien ansvarar inte för innehållet i länkade artiklar och innehållet i dessa återspeglar/reflekterar inte nödvändigtvis våra åsikter. 

Oksana Leonidova

Oksana Leonidova, VD för TÜV NORD Scandinavia

VD
Oksana har goda erfarenheter av ledarskap, TIC branschen och finansiella frågor

+46 10 474 99 01

oleonidova@tuv-nord.com

linkedin oksana-leonidova-412b1547/

Kontakta Oksana!
Frågor om TÜV NORD i allmänhet, kontakta mig!