MENU

Hör av er om ni har tips på vad ni vill läsa om i nästa kärnkraftsnytt!

Kärnkraftsnytt är en sammanfattning av nyheterna inom kärnkraftsindustrin med fokus på vårt närområde. Idén är att vi sammanfattar intressanta nyheter kort och koncist för intresserade. 

» Den brittiska regeringen ger klartecken för två nya kärnkraftverk vid Hinkley Point. Den brittiska regeringen under Theresa May har beslutat tillstyrka byggandet av två nya kärnkraftverk, en affär om 18 miljarder pund, men kräver större säkerheter vid stora utländska investeringar i infrastruktur. Läs mer   

» Efter klimatkonferensen i Paris förra året, står energisektorn inför en tuff utmaning, när länder runt om i världen söker efter vägar för att minska utsläppen av växthusgaser. Länderna försöker balansera trilemmat försörjningstrygghet, hållbarhet och konkurrenskraft. Länderna i norden kan erbjuda några nyttiga lärdomar, skriver Lauri Virkkunen i World Nuclear News.

Det finns en utbredd myt att kärnkraft och förnybara energikällor är ömsesidiga motsatser vilket inte är fallet. Trots att de nordiska länderna (särskilt Sverige och Norge) är välsignade med ett överflöd av vattenkraft, har de varit tvungna att använda andra energikällor när det blev uppenbart att enbart vattenkraft inte kunde tillgodose regionens växande elbehov. Finland och Sverige beslöt att möta den växande efterfrågan med kärnkraft medan Danmark blev en global föregångare i vindkraft. Idag, kommer nästan 90 % av den el som produceras i Norden (inklusive Estland) därför från CO2-fria källor. Dessutom, för att optimera deras olika produktions- och efterfrågeprofilerna länderna bildade ett av världens första överstatliga grossist marknadsplats för el. Även om det fortfarande finns flaskhalsar på marknaden, är grossistpriset vanligtvis densamma över hela området.

TÜV NORD arbetar med certifiering av miljöledningssystem enligt ISO 14001, vilket är ett verktyg för att minska bolags negativa miljöpåverkan. 

» Grönlands inlandsisprojekt bidrar till förvarets säkerhet. De nyligen publicerade resultaten från ett femårigt internationellt projekt, för att studera förhållanden vid ytan och under den grönländska inlandsisen, kommer att användas i utvärderingar av framtida säkerhet av djupa geologiska förvar över tidsramar på upp till en miljon år. 

» Det är angeläget att säkerställa norska kärnavfall, men en del av de tankar som innehåller avfall som skall avlägsnas vid Kjeller utanför Oslo går inte att få loss. En teori är att tankarna har rostat fast. Läs mer (norsk sida). 

Läs mer om TÜV NORD i Norge här

TÜV NORD Sweden AB ansvarar inte för innehållet i länkade artiklar och innehållet i dessa återspeglar/reflekterar inte nödvändigtvis våra åsikter. 

Oksana Leonidova

Oksana Leonidova, VD för TÜV NORD Scandinavia

VD
Oksana har goda erfarenheter av ledarskap, TIC branschen och finansiella frågor

+46 10 474 99 01

oleonidova@tuv-nord.com

linkedin oksana-leonidova-412b1547/

Kontakta Oksana!
Frågor om TÜV NORD i allmänhet, kontakta mig!