MENU

Sverige är en av länderna med minst antal arbetsplatsolyckor. Det betyder dock inte att olyckor aldrig sker. Ett företags arbetsmiljö bör alltid vara så säkert som möjligt och det sker regelbundet uppdateringar av både metodik och regler. Den svenska regeringen har nu förstärkt lagarna kring arbetsmiljön, bland annat genom att det som tidigare hette OHSAS 18001 istället blir ISO 45001. Det finns många stora och små skillnader gentemot den tidigare standarden men generellt så finns det numera mer fokus på både den psykosociala arbetsmiljön och den fysiska arbetsmiljön.

Vad är ISO 45001?

Detta är en internationell standard för arbetsmiljö och en samling med krav, punkter och principer som bildar ett ledningssystem för arbetsmiljö. Standarden lanserades i mars 2018. Standarden sätter större krav på att både ledningen och medarbetarna är delaktiga och engagerade. Företag som har certifierat sig i enlighet med den tidigare standarden, OHSAS 18001, har fram till år 2020 på sig att byta till den nya standarden och certifiera sig på nytt. Standarden heter ISO 45001 på svenska och även på andra språk.

Fördelar med ISO 45001

Genom att använda sig av ISO 45001 kan svenska företag bli bättre på att minska riskerna i arbetsmiljön, något som i sin tur gör det säkrare för personalen att arbeta. Med hjälp av standarden kan företag arbeta med arbetsmiljön på ett systematiskt sätt. Genom att certifiera företaget kan du säkerställa att alla lagar, regler och föreskrifter för arbetsmiljön faktiskt följs. Standarden gör även att hela företaget engagerar sig i att förbättra och bibehålla en säker arbetsmiljö. När arbetsmiljön förbättras märker du snabbt flera positiva effekter, exempelvis kan det leda till minskning av produktionsbortfall och sjukfrånvaro eller att ni blir mer attraktiva som arbetsgivare på arbetsmarknaden.

Vem är ISO 45001 till för?

Standarden är för alla företag som vill förbättra arbetsmiljön. Genom en ISO 45001 certifiering kan ett företag visa att de tar arbetsmiljön seriöst och att de är en ansvarstagande arbetsgivare. Om du vill certifiera dig kan du höra av dig till ett ackrediterat certifieringsorgan som kan hjälpa dig uppfylla de högst ställda kraven.

Hur relaterar denna standard till andra?

ISO 45001 för arbetsmiljö är inte den enda standarden som används av företag. Det finns flera andra standarder utöver ISO 45001 som är minst lika användbara. ISO 9001 är en kvalitetsstandard och den fungerar som ett kvalitetsledningssystem. Ett annat bra exempel på en användbar ISO 14001, en standard som hanterar miljön och företagens sätt att minska sin miljöpåverkan.