MENU

Tillverkare och leverantörer av metallprodukter som används i trycksatta anordningar ska följa riktlinjerna som står i standarden EN 10204. Men vad är egentligen syftet med ett kontrolldokument av det slaget? Läs mer om det här.

I tillverkningen av trycksatta anordningar som exempelvis tankar, tryckkärl, rörledningar, pannor och cisterner gäller det inte bara att tänka på konstruktionen som helhet. Alla små delar, tillbehör och provningsförfaranden ska tas med i beräkningen och ska vara framtagna på ett sätt som säkerställer bästa kvalitet.

Detta kvalitetssäkrande arbetet görs med utgångspunkt i EN 10204 kontrollintyg 3.1 samt i dokumentation som även omfattar identitetsintyg och kvalitetsintyg. På så vis är det möjligt att se över metallprodukter som plåt, smide, stål, band och rör så att de motsvarar rådande kvalitetskrav. Samtidigt är underlaget ett bra sätt för kunden att kontrollera att leveransen stämmer överens med den faktiska beställningen.

Andra exempel på standarder som är av betydelse för tillverkare och leverantörer av trycksatta anordningar följer här nedanför.

EN 10028

En europeisk och harmoniserad standard som fungerar som kvalitetskontroll av platta stålprodukter som ska användas i tryckkärl och trycksatta anordningar. Denna standard uppfyller även riktlinjerna i det Europeiska tryckkärlsdirektivet PED.

AFS 2017:3

Den första december i år ersätter nya AFS 2017: 3 de gamla riktlinjerna för tillverkning, användande, hantering och besiktning av trycksatta anordningar. Även detta är en form av kontrollunderlag som är framtaget för bästa möjliga kvalitet och säkerhet för anordningarna. Redan nu är det hög tid att utbilda personalen i denna nya standard.

ISO certifiering och standarder handlar om att kvalitetssäkra verksamheten med intyg om hög standard enligt internationella riktlinjer. Arbete med trycksatta anordningar är alltid associerat med vissa risker och därför är det viktigt att prioritera frågor som besiktning, utbildning och certifiering. TÜV NORD är en kompetent samarbetspartner och ett ackrediterat kontrollorgan som utför objektiva tredjepartsbedömningar. Kontakta oss idag!

 

Sven Hamrén

Sven Hamrén på TÜV NORD

Administration
Sven har lång erfarenhet från branschen och kan det mesta inom bland annat CE-märkning, besiktning och PED

+46 70 532 87 73

shamren@tuv-nord.com

linkedin sven-hamrén-3a800389

Kontakta Sven!
Behöver du hjälp inom tekniska frågor gällande regelverk, tryckkärl och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!