MENU

Arbetsmiljöverkets riktlinjer är vad som styr tillverkning, användning och även besiktning av trycksatta anordningar. AFS 2005: 2 och AFS 2005: 3 är två exempel på förskrifter som sammanfattar kraven som för den här typen av utrustning, och som upprättats för att säkerställa god kvalitet och säkerhet.

Men vad är då egentligen tryckkärl för slags anordning? Till exempel kan det vara fråga om grytor i storkök, rörledningar under tryck, pannor, varmvattenberedare, autoklaver eller luftbehållare. Vad det är för typ av anläggning är i sin tur avgörande för deras specifika användningsområde men också för hur de ska kontrolleras.

I många fall gäller att besiktning av dessa anläggningar ska göras av ett så kallat ackrediterat kontrollorgan. Ett sådant företag har specialiserad kompetens i AFS 2005: 3 besiktning av trycksatta anordningar och följer upp att Arbetsmiljöverkets direktiv verkligen beaktas. Men, ett ackrediterat organ handlar inte bara om kontroll och tuffa regler. Det handlar också om följande:

Stöd och hjälp

Ett företag som erbjuder besiktning och kontroll av trycksatta anordningar samt certifiering vill förmedla information och kunskap på ett effektivt sätt. Allt för att kunderna ska få en bättre förståelse för värdet av välfungerande arbetssätt och rutiner. Verksamheter som använder den här typen av utrustning kan alltså få användbart stöd och hjälp av ett ackrediterat organ – även mellan besiktningstillfällena.

Utbildning

I takt med att Arbetsmiljöverket uppdaterar sina direktiv och skickar ut remisser om nya riktlinjer, som till exempel nu aktuella AFS 2017:3, så är det viktigt med relevanta utbildningar som förklarar hur de ändrade föreskrifterna påverkar er verksamhet. Ett företag som arbetar som ackrediterat organ arrangerar utbildningstillfällen på olika orter och kan också skräddarsy kurser och workshops för era aktuella behov och förutsättningar.

För alla företag som arbetar med tryckkärl eller trycksatta anordning är det viktigt att hålla sig uppdaterade om rådande riktlinjer för att verksamheten ska fungera på ett säkert och produktivt sätt. Du som vill veta mer om AFS 2005:3 direktiv från Arbetsmiljöverketkan kontakta TÜV NORD. Vi är ett företag som erbjuder objektiva tekniska bedömningar åt industrin och som kan addera nya värden åt ert arbete. Mer information hittar du på vår webbplats.