MENU

VA-verk med kontroll och nyfunna insikter

TÜV NORD stöttar VA-verk TÜV NORD stöttar VA-verk TÜV NORD stöttar VA-verk TÜV NORD stöttar VA-verk

VA-verk i Sydsverige - kontroll över nuläget med ordning och reda inför framtiden

Under 2017 hjälpte ett VA-verk i södra Sverige med ett flertal olika tjänster så att de idag, och i framtiden, fortsatt får leverera dricksvatten i världsklass trots kvalitetsutmaningar. Utmaningen för VA-verket bestod främst i att det är en äldre anläggning med skiftande kvalitet. Framförallt var man orolig över svetskvalitet för rörledningar eftersom man under årens lopp har haft ett stort antal olika leverantörer. De underhållsplaner som var på plats hade till stor del blivit negligerade. Detta har i sin tur lett till större renoveringar och ombyggnationer samt nybyggnationer än vad som hade behövts med ett korrekt underhåll. Skulle ett haveri uppstå innebär det att en viktig samhällsfunktion upphör att fungera. Bättre sent än aldrig resonerade man och tog hjälp av TÜV NORD.

 

Utförda tjänster - bedömning och rådgivning

Det har varit en utmanande men otroligt givande process där bägge parter utvecklats. Ungefär så här, såg processen ut:

  1. Statusbedömning av rörledningar för rötgasanläggningar. En nulägesanalys för anläggningen genomfördes och tydliggjorde vilka brister man hade, främst relaterat till svets. Detta gör att man kan estimera framtida kostnader.
  2. Restlevnadsbedöming av rörledningar gav svar för hur länge man kan driva anläggningen i nuvarande skick utan att behöva byta ut befintliga moduler.
  3. Ett kontinuerligt stöd och rådgivning för framtida materialval minskar framtida kvalitetsproblem och är i längden en investering för framtiden eftersom det höjer anläggningens kvalitet.
  4. Projektering för nya krav, regler och standarder. När anläggningen skall byggas ut görs det enligt moderna standarder trots att den gamla anläggningen är dimensionerad efter gamla krav.
  5. Vi stöttar kunden kontinuerligt i att möta moderna krav med en åldrad anläggning. Utbildning och fortlöpande kompetensutvecking inom t.ex AFS 2017:3 och svetsrelaterat så som EN ISO 14731.

Nu ser vi fram emot att hjälpa andra VA-verk i Sverige som vill säkra sin långsiktiga överlevnad, efterlevnad och kvalitet!

Sidor relevanta för dig inom VA-verk

EN 287, EN ISO 9606, EN ISO 14732

EN ISO 9606, EN 287, EN ISO 14732

Läs mer om certifiering av personal som arbetar med svetsning samt standarderna EN 287 eller dess ersättare, EN ISO 9606.
Läs mer om EN 287, EN ISO 9606 och EN ISO 14732
Nya AFS 2017:3

Nya AFS 2017:3, användning och kontroll av trycksatta anordningar

AFS 2017:3 gällande användning och kontroll av trycksatta anordningar trädde i kraft 1 december 2017. Den innebär en del nya förändringar som kan skapa både möjligheter och utmaningar.
Läs mer om nya AFS 2017:3
EN ISO 15614

EN ISO 15614

EN ISO 15614 är en harmoniserad standard som anger metoder för att kvalificera svetsande företags WPQR.
Läs mer om EN ISO 15614
PED och AFS 2005:2 krav för besiktning av trycksatta anordningar

PED

PED är ett europeiskt direktiv för hur tryckkärl och liknande skall tillverkas. Arbetsmiljöverkets implementering av den Europeiska standarden heter AFS 2016:1
Läs mer om PED
ISO 3834 Certifiering för svetsande företag

ISO EN 3834

ISO 3834 är en internationellt godkänd och välkänd ledningssystemstandard för kvalitet för svetsande företag.
Läs mer om ISO 3834
ISO 9001 certifiering

ISO 9001

ISO 9001 är en internationellt välkänd ledningssystemstandard för kvalitet, även kallat kvalitetsledningssystem (QMS).
Läs mer om ISO 9001
EN 1090 Certifiering

EN 1090

Tillverkar ert företag byggprodukter är sannolikheten således stor att ni omfattas av dessa krav och måste agera
Läs mer om EN 1090

Björn Wendtsson

IWS och OFP
IWS och OFP-tekniker Lång erfarenhet både inom svets och provning

+46 10 474 99 05

bwendtsson@tuv-nord.com

linkedin linkedin.com/in/björn-wendtsson-620547153


Behöver du hjälp inom svetsrelaterade frågor? Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!