MENU

Ingenjörsfirman Rörkraft AB

Ingenjörsfirman Rörkraft fick hjälp från TÜV NORD med en detaljerad analys

Ingenjörsfirman Rörkraft utförde ett uppdrag åt ett danskt kraftbolag med om- och tillbyggnad av ett av deras kraftverk. TÜV NORD fick i uppdrag att ta fram laster på konstruktionen från ventilstängning med en detaljerad beräkning. Tidigare användes en enklare konservativ metod enligt europeisk standard som kan ge orimligt höga laster och då systemet låg nära sitt maximala utnyttjande ville man räkna mindre konservativt. Med en mer detaljerad analys erhölls mer realistiska krafter med möjlighet att underlätta konstruktionen och sänka kostnaderna. 

I ett typiskt kraftvärmeverk utvinns energi ur vatten till ånga med högt tryck och hög temperatur. Via turbiner och generator omvandlas energin till värme och elektricitet. Ångan kondenseras sedan tillbaka till vatten. Därefter värms vattnet på nytt och omvandlas till ånga i ett ständigt kretslopp.

Ett rörsystem ska tåla ett antal lastfall där egenvikt och inre tryck är givna. Dock är det så att i system som innehåller aktiva komponenter som pumpar och ventiler, kan andra lastfall också behöva inkluderas. TÜV NORD fick i uppdrag att beräkna vilka laster som uppstår i systemet på grund av att att ångan hastigt bromsas upp då turbinernas snabbstoppsventiler stängs. Efter ca två veckors arbete var en detaljerad modell byggd, ett antal driftfall körda och en slutgiltig rapport skriven.

Resultaten visade på att de mer detaljerade beräkningarna gav cirka tio procent lägre krafter precis vid de stängande ventilerna. För de systemdelar som befinner sig längre ifrån störningen och bortom exempelvis komponenter med högre tryckfall blev skillnaderna ännu större.

Detta sammantaget gör att rörkonstruktioner kan konstrueras och tillverkas på ett sådant vis att lämpligt stöd och lämplig godstjocklek kan väljas till respektive systemdel. På så sätt kan tillverkaren använda rätt material  när systemet byggs vilket gör att kostnader kan hållas nere och inte överdimensionera men framförallt är leverantören helt på det klara med marginalen på systemet till maximalt utnyttjande.

”Vi valde TÜV NORD Scandinavia för att vi har en god erfarenhet av medarbetarna. Samarbetet präglades av en öppen dialog vilket vi uppskattar. Slutligen upplever vi att TÜV NORD Scandinavia har högre kompetens än konkurrenterna för denna typ av uppdrag”.

VD på Ingenjörsfirman Rörkraft, Clas Wollberg

Sven Hamrén

Sven Hamrén på TÜV NORD

Administration
Sven har lång erfarenhet från branschen och kan det mesta inom bland annat CE-märkning, besiktning och PED

+46 70 532 87 73

shamren@tuv-nord.com

linkedin sven-hamrén-3a800389

Kontakta Sven!
Behöver du hjälp inom tekniska frågor gällande regelverk, tryckkärl och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!