MENU

Syftet med nätverket är att skapa nöjdare kunder och ökad tillväxt på både kort och lång sikt

TÜV NORD
 1. Om TÜV NORD
 2. TÜV NORD Nätverket

TÜV NORD Nätverket

TÜV NORD erbjuder intresserade företag, som vi anser har en hög kvalitet och tillför värde, möjlighet att vara med i nätverket. Syftet med nätverket är att kunna skapa nöjdare kunder, på både kort som lång sikt.

Nätverket ska ta informella samarbeten till partnerskap med tydligt värde för bägge parter. Vi skapar därför incitament för bägge parter.

Medlem

Följande erbjuder vi medlemmar i nätverket:

 • Dedikerade kontaktpersoner och processer
 • Direktkontakt med säljansvarig och tekniskt ansvarig; med hjälp av dessa ska inga frågor, klagomål eller förbättringsförslag vara för stora eller små.
 • Kvartalsvisa informationsbrev; en gång i kvartalet skickar vi ut information inom relevanta områden. 
 • Årsvis nätverksträff; en gång per år bjuder vi in medlemmarna för att lära känna varandra bättre, diskutera aktuella ämnen, kalibrera oss, men framförallt nätverka.
 • Synlighet och begränsad information på www.tuvnord.se

Verifierad medlem

Följande erbjuder vi verifierade medlemmar (förutom det som gäller för medlemsnivån):

 • TÜV NORD verifierad medlemsrevision; revisionen fokuserar främst på företagets utveckling och hur kvaliteten kan höjas ytterligare så kund blir än nöjdare.
 • Möjlighet till referenshistoria på www.tuvnord.se
 • Information på www.tuvnord.se som verifierad medlem och dedikerad sida
 • Kundbesök och seminarier

Niklas Vernersson

Niklas Vernersson

Junior Marketing Manager
Niklas driver förändring och tar gärna in synpunkter och förslag på hur företaget kan utvecklas ytterligare.

+46 763 48 66 71

nvernersson@tuv-nord.com

linkedin niklasvernersson

Kontakta Niklas!
Generella frågor om TÜV NORD, förbättringsförslag eller innehåll som saknas på hemsidan. Allt mottages tacksamt!

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.