12.03.2019
 

Updates SS-EN 1090-2:2018

 

Hej!

Vid det här laget vet nog många av er om att den nya utgåvan av SS-EN 1090-2:2018 har kommit. Vi från TÜV NORD Scandinavia AB vill ta tillfället i akt och informera er om några uppdateringar som gjorts och kan komma och beröra er.

Vi har tagit ställning till dessa nya krav och vill på ett tydligt och enkelt sätt säkerställa att ni uppfyller dessa när vi genomför kommande revision hos er. Nya utgåvan heter därmed SS-EN 1090-2:2018.

Först vill vi informera er om hänvisningsändringar där bilagor har bytt namn och även några nya krav har tillkommit.

 
Hänvisningsändringar
 

Specificera en kritisk svets eller mindre betydande svets
WIC1-5 kan väljas då om så är fallet att specificera en kritisk svets eller mindre betydande svets. Finns två huvudindelningar:

  • Utnyttjandegrad för utmattning
  • Konsekvenser av brott 

Då utförandeklasser i vissa fall inte kan ge tillräcklig information för att bestämma kontrollomfattning så kan hänsyn tas till svetsinspektionsklasser se Bilaga L.


Rutinprovning
Rutinprovning på årlig basis kan då minska den kompletterande oförstörande provningen enligt tabell 24.
Företaget skall ha produktionsrevisioner med ett intervall på 3 månader, detta skall implementeras och dokumenteras. 

(Denna information hittar ni under Kap 12.4.2.3 stycke 9)


Kompletterande oförstörande provning
Vid val av kompletterande oförstörande provning skall lämplig svetsansvarig göra valet av metod. Anvisningar till specifika metoder hittar ni under Kap. 12.4.2.6 

(Denna information hittar ni under Kap 12.4.2.3 stycke 5)


Användning av standardsvetsprocedurer enligt ISO 15612
Möjligheter att använda sig av standardsvetsprocedurer 15612 även i EXC3 & EXC4.
Konstruktören måste i detta läge ta ställning till om det är tillåtet enligt utförandeklassen.
I övrigt för procedurer får 15614-1:2017, nivå 2 användas.
Men då den nya utgåvan inte är harmoniserad med direktivet ”Tryckbärande anordningar” så kan procedurer enligt gamla utgåvor ställas ut.

Nya tydligare krav gällande svetsning i armering enligt SS-EN 17660-1 & -2
Svetsare skall vara kvalificerade enligt någon av dessa.
Utfallsprover och specifika instruktioner skall tas fram; Samt krav på teknisk kunskap gällande tillsynsansvarig för att få arbeta enligt ISO 17660. 

 

Hårdare krav gällande automatiserade, termiska skärmetoder.
Utöver dom allmänna kraven som ges i Kap 6.4.3, så kan företagen istället hänvisa till vägledningen som ges i Bilaga D. CPQR skall uppvisas där så krävs, exempelvis CPS.

Minskade krav gällande flamriktning.
Vid material över S355 skall man uppvisa en procedur för processen om så är föreskrivet (Denna information hittar ni under Kap 6.5.3.1)

Förtydligande skrivning vid val av förlängning av svetsarprövningar.
Kap 7.4.2.1 vid EXC1/3834-4 är alternativ 9.3c inte en valmöjlighet, certifikaten måste ställas ut enligt 9.3a eller 9.3b för att uppfylla standardens krav på kontroll.
Mer information gällande detta hittar ni i SS-EN ISO 9606-1:2017 Kap 9.3 samma sak gäller för svetsoperatörsprövningar enligt SS-EN ISO 14732

Övriga ändringar som kan komma att beröra er
Hårdhet hos fria kanters ytor har man förtydligat hårdhetsvärderna till ett värde 450 (HV10) för kolstål ≥460. Därmed inget hårdhetskrav på kolstål under ≥460.
Hålltider för kompletterande oförstörande provning har blivit tydligare i Tabell 23.
Kan finnas specifika uppdateringar som berör just er, som vi på TÜV NORD inte har fått med i detta informationsblad, om så är fallet så får ni mer än gärna ringa någon av våra svetsrevisorer.

 

Väl mött
TÜV NORD Scandinavia AB

 

Jonas Jinnestrand

Tel: 073-083 33 20
Mail: jjinnestrand@tuv-nord.com

 

 

Jonathan Öberg

Tel: 076-316 10 88
Mail: joeberg@tuev-nord.com

 

 

 

 
 
Gåsebäcksvägen 20 | 252 27 Helsingborg
+46 10 474 99 01

This newsletter is carried out on behalf of
TÜV NORD AG based in Hanover, Germany.

Am TÜV 1
30519 Hannover, Germany

Registration office: Hanover Local Court, HRB 200158 – VAT ID no. DE 234039777

If this message should not be displayed correctly, please click here, to see the online version of this mail.