MENU

Vad är en riskbedömning?

Vad är en riskbedömning? Vad är en riskbedömning? Vad är en riskbedömning? Vad är en riskbedömning?

Det är viktigt att upptäcka risker i ett tidigt skede för att kunna minimera eller helt undvika skador på personal och resurser. Riskbedömningen görs efter en genomförd en riskanalys som kort sagt noggrant undersöker och listar alla eventuella risker som finns inom exempelvis ett företag. Men vad är en riskbedömning egentligen? Det innebär kort sagt en kontroll över hur säker utrustning och verktyg är på en arbetsplats. Den ska utföras på samtliga trycksatta anordningar, det vill säga arbetsutrustning med särskilda risker, innan de börjar används. Det kan exempelvis handla om att gå igenom höjd och tyngd på utrustning. Läs mer om vad som ingår längre ner i texten.

 

Utför en riskbedömning

Vad är en riskbedömning rent praktiskt? Det finns inga specifika riktlinjer som är “mer rätt” än något annat. Det finns en uppsjö av modeller som du kan utgå från, men ett effektivt sätt att gå tillväga är genom att följa listan nedan:

Undersökning
Samla in information och undersök risker som finns på, eller i anslutning till, arbetsplatsen. Tänk hellre “tänk om” en gång extra för att inte bli överraskad i ett senare skede.

Riskbedömning
Utifrån riskerna du noterat i steg ett, gör nu en bedömning av dem och värdera hur allvarlig respektive risk är.

Åtgärder
Föreslå åtgärder för att hantera riskerna och värdera effekterna. Ett förslag är att skapa en plan över detta och påbörja genomförande.

Kontroll
Avsätt tid till att utvärdera och följa upp åtgärderna samt effekterna av dessa. Ibland krävs uppföljning av kontroll en viss tid efteråt. En viktig fråga att ställa sig vi en kontroll är om effekterna blev som väntat.

Vad ingår i en riskbedömning?

Det är viktigt att inkludera användaren. Utgå från hur utrustningen används och under vilka omständigheter. Samspelet mellan människor och organisationen i stort behöver också riskbedömas för att motverka och förebygga stress, konflikter, sjukdom eller dylikt.

Saker som påverkar den fysiska arbetsmiljön kan exempelvis vara belysning, buller och belastningar av olika slag. Det kan också handla om kemiska hälsorisker. Tänk på att om en anläggning eller utrustning genomgår, eller ska genomgå, en reparation ska detta tas i beaktning. Undersök detta genom att gå skyddsronder vid lämplig tidpunkt. Gå igenom den fysiska arbetsmiljön och se över arbetslokaler, vad har hänt sen sist? Diskutera och analysera även hur verksamheten påverkar sin omgivning i stort, utanför lokalerna. Det kan handla om exempelvis hur saker och ting transporteras och levereras på ett säkert sätt, avfall och liknande. Slutligen, glöm inte att blicka framåt och gå igenom vad som händer härnäst samt när nästa skyddsrond görs.

Hör av dig så hjälper vi på TÜV NORD er med riskbedömningen!

Sven Hamrén

Sven Hamrén på TÜV NORD

Administration
Sven har lång erfarenhet från branschen och kan det mesta inom bland annat CE-märkning, besiktning och PED

+46 70 532 87 73

shamren@tuv-nord.com

linkedin sven-hamrén-3a800389

Kontakta Sven!
Behöver du hjälp inom tekniska frågor gällande regelverk, tryckkärl och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!