MENU

Safety Integrity Level (SIL)

Safety Integrity Level (SIL) Safety Integrity Level (SIL) Safety Integrity Level (SIL) Safety Integrity Level (SIL)

Teknisk utrustning kan utgöra en säkerhetsrisk så stor att människor inte bör vistas i närheten av utrustningen. I sådana fall behövs riskerna reduceras för att utrustningen skall kunna användas. För att möta kraven för detta behöver riskerna vara mätbara. Detta görs genom att använda Safety Integrity Level.

Det blir allt vanligare att säkerhetsfunktioner bygger på elektriska och elektroniska programmerbara system. Utmaningen och problematiken med att konstruera sådana system är att förhindra uppkomsten av allvarliga fel eller att ha dessa system under kontroll under de eventuella fel som kan uppkomma. Mot bakgrund av detta har Safety Integrity Level (SIL) arbetats fram vilket är en stor del av standarden IEC 61508.

I IEC 61508 finns 4 stycken integritetsnivåer för säkerhet. Dessa kallas för Safety Integrity Level där nivå 1 är den lägsta och nivå 4 är den högsta nivån, dessa nivåer kallas också för SIL rating. Fundamentet, och steg ett för SIL-klassning är strukturerat för att identifiera säkerhetsfunktioner i ett system. Nästa steg är en riskanalys för att säkerställa vilken nivå säkerhetssystemet är i. Därefter utformas SIL systemet och verifieras för att säkerställa att rätt integritetsnivå har uppfyllts enligt de specifika krav som arbetats sig fram i riskanalysarbetet. Först när dessa steg är genomförda byggs säkerhetssystemet.

Safety Integrity Level med TÜV NORD

I somliga fall ställs det krav att en organisation som klassats som Anmält organ kontrollerar SIL-kretsarna. Ett exempel på detta kan vara att det rör sig om ett system som innefattar en trycksatt anordning, vilket ägaren är skyldig att få inspekterad. TÜV NORD är Anmält organ och kan hjälpa din organisation med att utföra inspektion enligt IEC 61508. Några av fördelarna med SIL-klassificering:

  • Ett väl fungerande säkerhetssystem
  • En ökad tillgänglighet
  • Minskar riskerna för driftstopp
  • Ger en ökad lönsamhet

Sven Hamrén

Sven Hamrén på TÜV NORD

Administration
Sven har lång erfarenhet från branschen och kan det mesta inom bland annat CE-märkning, besiktning och PED

+46 70 532 87 73

shamren@tuv-nord.com

linkedin sven-hamrén-3a800389

Kontakta Sven!
Behöver du hjälp inom tekniska frågor gällande regelverk, tryckkärl och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!