MENU

Riskanalys checklista

Riskanalys checklista Riskanalys checklista Riskanalys checklista Riskanalys checklista

I dagens moderna samhälle finns det flera risker både internt och externt som företag behöver ta hänsyn till. Det kan därför underlätta med en riskanalys checklista. Vanligt förekommande risker kan exempelvis vara att företagsdata inte hanteras på ett riskfritt sätt eller att det finns hälsorisker förknippade med diverse arbetsprocesser. Hur ni arbetar med dessa risker kan komma att påverka om ni lyckas uppnå framgång eller inte. Nedan listas ett par generella steg som kan vara bra att beakta oavsett vilket område ni vill utföra en riskanalys för.

 

Generella steg för en riskanalys

Följande riskanalys checklista kan vara ett bra stöd för er när ni genomför en analys.

 • Tid åsidosätts för att identifiera, bevaka, omvärdera och hantera risker för ett visst område.
 • Det behöver vara tydligt om vem som fattar beslut om potentiella risker samt eventuella åtgärder.
 • Beslut har fattats kring vilken risknivå som är acceptabel för respektive område eller projekt.
 • I arbetet med en riskanalys skall personer med olika kompetenser ingå.
 • Det skall finnas en medvetenhet kring att ny teknik kan medföra en ökad risk.
 • Medvetenhet skall finnas kring att juridiska oklarheter kan medföra ökad risk.
 • Företag bör även vara vaksam på yttre intressenters beroende av verksamheten vilket i sin tur kan leda till ökad risk.

Huvudmoment för en riskanalys

Det är svårt att avgöra vilka riskanalys krav som gäller eftersom det beror helt på vad det är för område som skall analyseras. De flesta riskanalysmetoder innefattar dock vanligtvis stegen identifiering och uppskattning av risknivå. Ett par huvudmoment som ofta förekommer i en analys är att först definiera analysobjektet därefter hanteringen av information och data, identifiering av riskkällor och slutligen en riskuppskattning. Att göra en ja- eller nej-bedömning är inte någon analys utan snarare en bedömning. Om en uppskattning sker är det viktigt att granskaren har rätt kunskap för att kunna göra en bedömning. Det är även viktigt att en analys inte enbart utgår från ett tekniskt perspektiv utan att även organisatoriska förhållanden och psykologiska aspekter beaktas.

 

Riskanalys checklista för användning av trycksatta anordningar

Följande frågor är viktiga att ställa i samband med en analys av hur användningen av trycksatta anordningar går till.

 • Har tid åsidosatts för besiktning, egenkontroll och övriga nödvändiga tester för alla utrustning för förebyggande underhåll?
 • Har det angivits vilken tid som uppskattas krävas för respektive riskförebyggande aktivitet?
 • Ingår det regelbundna kontroller för de trycksatta anordningarnas bärande element som exempelvis upphängningar, fundament och plattformar etc.?
 • Hur går användning till av beprövade standards för anordningar?
 • Finns det detaljerade driftinstruktioner?
 • Är processcheman uppdaterade?

Riskanalys mall

Download

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!