MENU

NDT (Non-destructive testing), oförstörande provning

NDT non destructive testing metoder NDT non destructive testing metoder NDT non destructive testing metoder NDT non destructive testing metoder

Non-destructive testing eller NDT är provning utan skada

NDT (Non-destructive testing) är metoder för att avläsa material- eller produktegenskaper utan att skada materialet som provas. Det handlar om att prova så kvaliteten är rätt i till exempel svetsen, materialet eller den övergripande konstruktionen för produkter med höga säkerhetskrav. Detta skall göras under hela produktcykeln, från tillverkning och installation till drift och underhåll och målet med den oförstörande provningen är att identifiera defekter. NDT kan ibland hanteras internt men i många fall väljer företag att använda olika underleverantörer (ackrediterade laboratorier) och i vissa regelverk är detta ett krav.

Exempel på NDT-metoder och relevanta regelverk

Några av de NDT-metoder som kan användas:

  • Visuell kontroll/provning (VT)
  • Röntgenprovning (RT)
  • Ultraljudprovning (UT)
  • Provning med penetrant (PT)
  • Magnetpulverprovning (MT)
  • Läckprovning (LT)
  • Virvelströmsprovning, induktiv provning eller eddy current (ET)
  • Akustisk emission (AE)

Ackreditering enligt 17025, laboratorium för oförstörande provning, krävs för att få genomföra majoriteten av NDT-tjänsterna.

Föreskrifter där NDT nämns:

TÜV NORDs inspektörer samt Delta Tests provningspersonal på plats var väldigt och och målinriktade

Peter Ström, Inspektör på Preem

NDT i samarbete med provningsföretag

För att kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar inom tredjepartsbedömningar samarbetar TÜV NORD Scandinavia AB med ett antal provningsföretag som vi anser ha en hög kvalitet i deras tjänster och således nöjda kunder. Detta gör att vi kan erbjuda koordinering av både provning, inspektion och certifiering.

Sven Hamrén

Sven Hamrén på TÜV NORD

Administration
Sven har lång erfarenhet från branschen och kan det mesta inom bland annat CE-märkning, besiktning och PED

+46 70 532 87 73

shamren@tuv-nord.com

linkedin sven-hamrén-3a800389

Kontakta Sven!
Behöver du hjälp inom tekniska frågor gällande regelverk, tryckkärl och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!