MENU

MSBFS 2018:3

MSBFS 2009:7 - ledningssystem för transport av naturgas MSBFS 2009:7 - ledningssystem för transport av naturgas MSBFS 2009:7 - ledningssystem för transport av naturgas MSBFS 2009:7 - ledningssystem för transport av naturgas

MSBFS 2014:5 är en föreskrift som utfärdades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och trädde i kraft 2014-11-01 och upphävdes 2018-07-01. Ersatt av MSBFS 2018:3. Föreskriften behandlar cisterner och bestämmelser kring konstruktion, tillverkning, installation och kontroll av cisterner med rörledningar eller slangledningar samt krav på korrosionsskyddssystem. I föreskriften finns också kravspecifikationer för de organisationer som är berättigade att utföra kontroll av dessa cisterner och anordningar. Cisterner och rörledningar som omfattas av naturvårdsverkets föreskrift NFS 2017:5 om skydd mot mark- och vattenföroreningar omfattas inte av dessa MSB föreskrifter.

Anledningar till att MFBFS 2014:5 upphävdes

Anledningar till att föreskriften har blivit upphävd är bland annat att dessa tre punkter i föreskriften inte fungerat tillfredsställande:

  • Kravet på att rörledningar utan tillräckligt korrosionsskydd skall bytas ut mot rörledningar med högre korrosionsbeständighet saknar övergångsbestämmelse
  • Kravet på att den anslutning som används för att fylla cistern ska vara skyddad mot att flamma kan gå ner i cisternen
  • Kravet på att avluftningsledning och gasåterföringsledning skall ha flamskydd
  • Vissa andra krav har varit otydliga vilket gett upphov till missförstånd, revidiering av MSBFS 2014:5 ger möjlighet att korrigera språket i föreskriften utan att i sak förändra dessa krav.

 

Skillnad mellan MSBFS 2014:5 och MSBFS 2018:3

Nuvarande gällande föreskrift för cistern är MSBFS 2018:3 som trädde i kraft samma datum som MSBFS 2014:5 upphävdes, dvs. 1 juli 2018. Förändringarna från den äldre föreskriften består bland annat i: En tidsbestämd övergångsperiod för övergång till korrosionsbeständiga rörledningar med övergång senast 2022-07-01. Kravet för skydd mot att flamma kan ner i cisternen genom fyllningsanslutningen tas bort. Kraven för att avluftningsledning och gasåterföringssystem skall flamskyddas under vissa omständigheter minskas.

Sven Hamrén

Sven Hamrén på TÜV NORD

Administration
Sven har lång erfarenhet från branschen och kan det mesta inom bland annat CE-märkning, besiktning och PED

+46 70 532 87 73

shamren@tuv-nord.com

linkedin sven-hamrén-3a800389

Kontakta Sven!
Behöver du hjälp inom tekniska frågor gällande regelverk, tryckkärl och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!