MENU

Kylanläggning

En kylanläggning består av trycksatta anordningar En kylanläggning består av trycksatta anordningar En kylanläggning består av trycksatta anordningar En kylanläggning består av trycksatta anordningar

Kylanläggning regleras av Arbetsmiljöverkets regelverk

En kylanläggnings funktion är att med hjälp av bortförsel av energi skapa en kall miljö. Kylan används bland annat i butiker, fritidsanläggningar och i industrin. En kylanläggning består av kompressor (pump), förångare (energiupptagare) kondensor (energiavgivare) och ett stryporgan för att skapa tryckskillnader. Ett köldmedia, till exempel ammoniak, cirkulerar inuti rör och komponenter, och fungerar som ett transportband för energin.

En kylanläggning är ett system bestående av trycksatta anordningar och hamnar därför under AFS 2017:3 (Användning och kontroll av trycksatta anordningar) och besiktningen regleras av AFS 2005:3. Tillverkningen av en anläggning eller aggregat regleras av PED (AFS 2016:1). Man använder i första hand en harmoniserad standard (EN 378-2) eller mer sällan Svensk Kylnorm som stöd för de tekniska lösningarna.

Man har som anläggningsägare skyldighet att se till så anläggningen uppfyller kraven för användning och kontroll i AFS 2017:3 (tidigare AFS 2005:3 samt 2002:1). Han ska även vara medveten om riskerna med det köldmediet som finns i anläggningen.

Martin Olsson

Martin Olsson

Koordinator PED-operasjoner
Martin Olsson er koordinator for vore PED-operasjoner

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakt Martin!
Eksisterende eller potensiell kunde, ta kontakt med meg så hjelper jeg deg med alt fra tilbudsforespørsler til tekniske spørsmål.