MENU

Inspection eller kontroll

Inspection eller kontroll kan vara ett krav Inspection eller kontroll kan vara ett krav Inspection eller kontroll kan vara ett krav Inspection eller kontroll kan vara ett krav

Inspection eller kontroll kan vara ett krav

Inspection betyder kontroll på svenska. Kontroll är en sammanfattande benämning på ett antal aktiviteter som utförs, för att utröna huruvida till exempel en anordning uppfyller de krav som ställs på den. Kraven kan ställas av myndighet, av beställare, av tillverkaren eller användaren själv. I vissa fall måste en tredjepart (också känt som Notified body) anlitas för kontroll.

TÜV NORD är en tredjepart och jobbar med objektiva tredjepartsbedömningar. I andra fall bestämmer beställaren vilka kontroller som skall utföras, på vilket sätt, samt vem som skall utföra dem. Inom begreppet Inspection ryms både kontroll och besiktning på svenska.

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!