MENU

GAP-analysen identifierar gapet mellan nuläge och mål

  • Kontaktformulär
GAP-analysen används för att bedöma gapet mellan nuläge och mål GAP-analysen används för att bedöma gapet mellan nuläge och mål GAP-analysen används för att bedöma gapet mellan nuläge och mål GAP-analysen används för att bedöma gapet mellan nuläge och mål
GAP-analysen ett verktyg för att bedöma gapet mellan nuläge och mål

Vad är en GAP-analys?

GAP-analysen används för att identifiera hur man på ett bättre, och effektivare sätt kan bedriva förändringsarbete. Det gör man genom att analysera gapet mellan nuläge och uppsatta mål. Först då får man en tydlig översikt över gapet mellan de båda lägena, som är det huvudsakliga målet med en GAP-analys. När man hittat gapet kan man ta aktiva beslut och fördela resurserna optimalt för att nå målen. 

Varför ska jag som kund använda GAP-analys?

GAP-analysen är värdefull för dig som kund då de gamla standarderna slutar att gälla i september 2018, och ersätts med nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Med GAP-analysen utvärderar vi ert nuläge och identifierar vad som redan finns på plats och vad som behöver förändras. GAP-analysen kommer att ge er värdefulla insikter när det kommer till vad som behöver förändras i ert nuvarande ledningssystem som ni sedan kan genomföra.

GAP-analys, pris och upplägg

Det är dags att på allvar få igång arbetet med de nya utgåvorna och samtidigt få med organisationen på det nya arbetssättet. Vi har upplevt att många certifierade företag tvekar inför övergången. Använd våra revisorer för en avstämning genom en förnyad steg 1 revision. Resultatet kan ni använda som GAP-analys för den fortsatta övergången och implementeringen av förändringarna i ledningssystemen.

Med en steg 1 revision kan ni tillgodoräkna er en del av tiden vid kommande uppgradering till nya utgåvan, och ni kan stämma av era planerade systemförändringar innan införandet i verksamheten. Då går vi även igenom hur ni hanterat, eller planerar hantera kapitel 4, 5 och 9. 

Hör av dig till oss för ett förslag på upplägg samt prisförfrågan.

Jonas Jinnestrand

Jonas Jinnestrand - Tekniskt ansvarig Certifiering TÜV NORD

Affärsområdeschef Certifiering
Jonas har arbetat i tillverknings- /kontrollbranchen sedan 2001, är utbildad M.Sc samt IWE och ansvarar för TÜV NORDs interna ledningssystem.

+46 10 474 99 10

jjinnestrand@tuv-nord.com

linkedin jonasjinnestrand

Kontakta Jonas!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.