MENU

EN ISO 14731 - grund för den svetsaansvariges arbetsbeskrivning

SS-EN ISO 14731 SS-EN ISO 14731 SS-EN ISO 14731 SS-EN ISO 14731

EN ISO 14731 - identifierar kvalitetspåverkande uppgifter

 

Svetsning är en tillverkningsmetod som kräver tillsyn under tillverkningen för att säkerställa att de tillverkade produkterna uppfyller ställda krav och ett tillförlitligt uppträdande under drift.

SS-EN ISO 14731 identifierar de kvalitetspåverkande uppgifter och det ansvar som bör ingå i tillsynen av en svetsande verksamhet och bör därmed utgöra en grund för den svetsaansvariges arbetsbeskrivning. Rollen som svetsansvarig kan efter genomläsning av standarden anses som omfattande, det bör därför poängteras att arbetsuppgifterna kan delegeras och utföras av flera personer i en organisation. Varje tillverkande organisations tillsyn vid svetsning kan genomföras av en eller flera personer.

ISO 14731 nämner tre olika nivåer av kompetens inom svetsning:

  1. Grundläggande
  2. Specifik/allmän
  3. Omfattande

I standardens bilaga och i nationella tolkningsdokument har dessa krav översatts till IIW:s certifieringar:

  • IWS, Svetsspecialist
  • IWT, Svetstekniker
  • IWE, Svetsingenjör

Vilken kunskapsnivå som krävs av den svetsansvarige i beror på verksamhetens specifika förutsättningar och behov. Det viktigaste är att tillverkningen av produkterna matchar de aktuella kunskapskraven och att svetsansvarig är införstådd i de förutsättningar och begränsningar som kan uppstå under tillverkningen.

Flera produkt- och processstandarder ställer krav på den svetsansvariges kompetens genom hänvisningar till just EN ISO 14731 för detaljerade krav. En av dessa är EN 1090 avseende bärverksdelar i stål och aluminium.

Alla företag som arbetar med svetsning av byggprodukter i stål eller aluminium är därmed ansvariga för tillsyn av personalens kompetens och svetsningens utförande. Detta för att säkerställa att rådande kunskaps-, kvalitets- och säkerhetskrav inom verksamheten ger förutsättningar för att slutprodukten uppfyller de förväntade kvalitetskraven. Beroende av vilken utförandeklass, EXC, som gäller för den aktuella konstruktionen hänvisas till olika kompetenskrav i EN ISO 14731, för produkter i EXC 1-2 anses det tillräckligt med en svetsansvarig vars kompetens motsvarar IWS medans för produkter i EXC 4 förväntas svetsansvarig på IWE nivå.

 

Certifiering, utbildning och rådgivning

 

För företag som vill veta mer om ISO 14731 och rådande krav på tillsyn och granskning av svetsansvarigs kompetens kan kontakta oss på TÜV NORD. Vi är ett oberoende organ som hjälper er med certifiering och som också erbjuder utbildningar och workshops för företag med intresse av kvalitetsstyrning. Om ni har frågor angående utförandeklasser och vilka riktlinjer och regler som gäller för er specifika projektering kan vi också hjälpa er vidare i arbetet.

 

Björn Wendtsson

IWS och OFP
IWS och OFP-tekniker Lång erfarenhet både inom svets och provning

+46 10 474 99 05

bwendtsson@tuv-nord.com

linkedin linkedin.com/in/björn-wendtsson-620547153


Behöver du hjälp inom svetsrelaterade frågor? Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!