MENU

EN 12953

En 12953 En 12953 En 12953 En 12953

EN 12953 – Europeisk harmoniserad standard för eldrörspannor

EN 12953 är en Europeisk standard som är harmoniserad, det vill säga att den uppfyller västentliga säkerhetskrav i PED direktiv om tryckbärande eller trycksatt utrustning som till exempel tryckkärl. Vid uppfyllande av PED:s krav är produkten godkänd för export till hela EES- området, det vill säga 27- EU länder samt Lichtenstein, Island och Norge. Standarden EN 12953 behandlar och specificerar krav på konstruktion, inspektion och testning av eldrörspannor.

EN 12953 standard – Kontrollansvaret ligger hos tillverkaren

Det är upp till tillverkaren att kunna uppvisa en teknisk designspecifikation och tillhörande dokument, som är en del av kraven för EN 12953 standard. Standarden listar vilka material som är godkända för konstruktion av eldrörspannor, vilka kemiska, mekaniska samt vilken leveransform på materialet som är godkänd. Standarden specificerar också vilka formler som skall användas för att konstruera pannorna och tar hänsyn till både internt och externt tryck på trycksatta komponenter, i vissa fall tas även externa laster i hänsyn.

Varje individuell panna skall kontrolleras både under tillverkningen och efter tillverkningen. Detta för att säkerställa att konstruktion, material, tillverkning och provning uppnår kraven som finns i EN 12953. De genomförda kontrollerna skall dokumenteras och det är även här upp till tillverkaren att upprätta och underhålla ett identifieringssystem för det material som används i tillverkningen.

Detta för att allt material som utsätts för tryck, samt alla delar i den färdiga pannan som svetsas till sådant material ska kunna identifieras och härledas till vart det kommer ifrån. Detta avhandlas också till viss del i standarden EN 12952 där finns det också en detaljerad lista över de kemiska och mekaniska egenskaper som materialet skall inneha. Den trycksatta anordningen ska genomgå en tryckkontroll och förses med en märkning innehållande tillverkarens namn, år som den är tillverkad, serienummer, standard, temperatur och tryck. Mer information och standarden i sin helhet finns att tillgå här.

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!