MENU

EN 10217

EN 10217 är en harmoniserad standard EN 10217 är en harmoniserad standard EN 10217 är en harmoniserad standard EN 10217 är en harmoniserad standard

EN 10217 – Svetsade stålrör för tryckkärl och trycksatta anordningar

En 10217 är en europeisk harmoniserad standard vilket innebär att den uppfyller kraven för PED väsentliga säkerhetskrav för tryckkärl (inklusive värmeväxlare och pannor), tryckbärande tillbehör, industriella rörledningar, trycksatta anordningar samt säkerhetsanordningar.

EN 10217 standard beskriver hur svetsade ståltuber och rör till tryckkärl eller trycksatta anordningar skall tillverkas, formas och hur dess leveransvillkor ser ut. Leveransvillkoren bestäms dock av beställaren. Trycksatta rör i kategorierna II, III och IV skall godkännas av en tredjepartsorganisation (till exempel TÜV NORD). Rören delas upp i olika kvaliteter såsom TR1 och TR2. Dessa kvalitetsbedömningar styr till stor del kraven på tubernas mekaniska egenskaper som till exempel sträckgräns, slagseghetsprov, förlängning, brottgräns samt olika toleranskrav som diameter, tjocklek, höjd på svetsfog, längd och rakhet.

EN 10217 tillämpad i praktiken

För att uppnå EN 10217 skall hela svetslängden genomgå oförstörande provning (OFP) enligt de olika svetsmetoderna som ingår i standard 10246. Rören eller tuberna skall dessutom passera ett trycktest eller ett elektromagnetiskt test för att säkerställa täthet.

Beroende på vilken kvalitet som avses (TR1 eller TR2) tillkommer också krav på inspektionsdokument, en testrapport 2.2 för TR1 samt ett inspektionscerifikat 3.1 för TR2 för att uppfylla EN 10217 standard. I vissa fall ställs dessutom krav från kunden på ett 3.2 inspektionscertifikat från en erkänd tredje part. Testets omfattning finns beskrivet i EN 10217 standard som du kan hitta på SIS hemsida här. Vissa tester är nödvändiga för att uppfylla kraven för EN 10217 medans andra tester är valfria.

I standarden EN 10217 finner du också vilka krav som finns för exempelvis placering och andra mer specifika nödvändigheter. Vid färdigtillverkad tub eller rör görs en dimensionskontroll, visuell kontroll samt den ovan nämnda OFP kontrollen. Slutligen sker en märkning av tuben där namn på tillverkare, logotyp, smält eller kodnummer samt typ av stål skall ingå.

 

Notified Body - Auktoriserade av EU

TÜV NORD är vad som kallas Notified Body eller Anmält Organ. Anmälda organ arbetar med att verifiera och säkerställa att tillverkare följer de regler som finns inom EU. Ett Anmält Organ jobbar alltså för att se till att EU:s regler gällande tillverkning efterföljs. TÜV NORD gör detta genom att arbeta med certifiering, verifiering och kontroller för att se till att produkter uppnår rätt nivå av säkerhet enligt EU:s direktiv.

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!