MENU

Certifieringsorgan

Certifieringsorgan certifierar andra företag enligt uppsatta standarder

Certifieringsorgan är ett företag eller organisation som oberoende ska granska och vid positivt utfall, utfärda ett certifikat enligt gällande standard. Certifieringsorganet granskar att företaget uppfyller uppsatta krav och regelverk som ställs enligt en specifik standard.

Ett ackrediterat certifieringsorgan innebär att företaget självt gått igenom en insyningsprocess som Swedac ansvarar för. Swedac granskar det ackrediterade certifieringsorganets processer för att bland annat titta på oberoende och kompetens. För att bli ett ackrediterat certifieringsorgan måste företaget uppfylla kraven i ISO/IEC 17021 och 17065. Detta godkännande innebär att Swedac godkänt det ackrediterade certifieringsorganets processer vilket ska säkerställa kvaliteten hos certifieringsorganets revisioner. Läs mer om vad ackreditering innebär på Swedacs hemsida.

TÜV NORD är ett ackrediterat certifieringsorgan och utför certifieringstjänster enligt bland annat standarderna ISO 9001, ISO 14001, EN 1090EN ISO 3834 och PED

TÜV NORD är ett certifieringsorgan TÜV NORD är ett certifieringsorgan TÜV NORD är ett certifieringsorgan TÜV NORD är ett certifieringsorgan

Jonas Jinnestrand

Jonas Jinnestrand - Tekniskt ansvarig Certifiering TÜV NORD

Affärsområdeschef Certifiering
Jonas har arbetat i tillverknings- /kontrollbranchen sedan 2001, är utbildad M.Sc samt IWE och ansvarar för TÜV NORDs interna ledningssystem.

+46 10 474 99 10

jjinnestrand@tuv-nord.com

linkedin jonasjinnestrand

Kontakta Jonas!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.