MENU

Certifieringsorgan

    1. Från A till Ö
TÜV NORD är ett certifieringsorgan TÜV NORD är ett certifieringsorgan TÜV NORD är ett certifieringsorgan TÜV NORD är ett certifieringsorgan

Certifieringsorgan certifierar andra företag enligt uppsatta standarder

Certifieringsorgan är ett företag eller organisation som oberoende ska granska och vid positivt utfall, utfärda ett certifikat enligt gällande standard. Certifieringsorganet granskar att företaget uppfyller uppsatta krav och regelverk som ställs enligt en specifik standard.

Ett ackrediterat certifieringsorgan innebär att företaget självt gått igenom en insyningsprocess som Swedac ansvarar för. Swedac granskar det ackrediterade certifieringsorganets processer för att bland annat titta på oberoende och kompetens. För att bli ett ackrediterat certifieringsorgan måste företaget uppfylla kraven i ISO/IEC 17021 och 17065. Detta godkännande innebär att Swedac godkänt det ackrediterade certifieringsorganets processer vilket ska säkerställa kvaliteten hos certifieringsorganets revisioner. Läs mer om vad ackreditering innebär på Swedacs hemsida.

TÜV NORD är ett ackrediterat certifieringsorgan och utför certifieringstjänster enligt bland annat standarderna ISO 9001, ISO 14001, EN 1090EN ISO 3834 och PED

Mattias Strand

Mattias Strand - Säljansvarig/Revisor TÜV NORD

Säljansvarig/Revisor
Mattias Strand är revisor för ISO 9001 och 14001

+46 10 474 99 06

mstrand@tuv-nord.com

Kontakta Mattias!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details