AFS 2005:2 reglerar kraven på tryckkärl

Do you have any questions or comments? Contact us!
Kontakta TÜV NORD för rådgivning
Kort tillbakablick TÜV NORD i Skandinavien -  TÜV NORD Kort tillbakablick TÜV NORD i Skandinavien -  TÜV NORD Kort tillbakablick TÜV NORD i Skandinavien -  TÜV NORD Kort tillbakablick TÜV NORD i Skandinavien -  TÜV NORD

Föreskriften AFS 2005:2 reglerar tryckkärl

AFS 2005:2 ersattes av AFS 2017:3 1 december 2017. 

AFS 2005:2 är en föreskrift från Arbetsmiljöverket som reglerar kraven på tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar.

”Vissa behållare” är stationära trycksatta anordningar, där det inre övertrycket inte är högre än 0,5 bar(g), alltså som ej omfattas av PED. Dessutom får innehållet ej vara brandfarlig vätska, eftersom dessa behållare (cisterner) omfattas av MSBFS 2014:5.

”Vissa rörledningar” är så kallade transportrörledningar. Definitionen på tranportrörledningar är ”en rörledning avsedd för transport mellan anläggningar”. Anläggningar definieras som ”samtliga trycksatta anordningar monterade inom ett arbetsställes verksamhetsområde”. Arbetsställe betyder att det finns EN arbetsgivare som råder över detsamma. Rörledningar för fjärrvärme mellan panncentral och en anläggning är ett exempel på transportrörledning.

”Anläggningar” är de integrerade och funktionella enheter som tillverkaren inte levererar som ett CE-märkt aggregat enligt PED.

Klassificeringen i farlighetsgrad görs enligt föreskriftens 4-5§§ (behållare) respektive 6§ (rörledningar) samt 14§ (anläggningar). De tekniska kraven på konstruktionskontroll och tillverkningskontroll för dessa behållare och rörledningar samt anläggningar påminner om kraven i PED:s bilaga 

Kontakta Martin!

Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Martin OlssonSamordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 20 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

Tel.: +46 10 474 99 19
molsson@tuv-nord.com