MENU

AFS 2002:1 - Författning för användning av trycksatta anordningar

AFS 2002:1 ersätts av AFS 2017:3 AFS 2002:1 ersätts av AFS 2017:3 AFS 2002:1 ersätts av AFS 2017:3 AFS 2002:1 ersätts av AFS 2017:3

AFS 2002:1 ersätts av AFS 2017:3

AFS står för “arbetsmiljöverkets författningssamling”. Totalt har arbetsmiljöverket publicerat cirka 80 föreskrifter som är i ständig förändring för att förbättra arbetsmiljön på svenska företag. När en ny föreskrift publiceras betyder det oftast att en äldre föreskrift ersätts. Så är fallet med AFS 2002:1 som i december 2017 ersattes av AFS 2017:3.

AFS 2002:1 behandlar yrkesmässig användning av tryckbärande anordningar såsom cisterner, vakuumkärl och lågtrycksgasbehållare. Observera att denna föreskrift inte gäller för trycksatta anordningar i kärntekniska anläggningar samt att denna föreskrift ersattes av AFS 2017:3 i december 2017. För mer information om trycksatta anordningar läs även: PED tryckkärlsdirektivet

 

Riskbedömning AFS 2002:1

Innan en anläggning med trycksatta anordningar får brukas skall en riskbedömning av anläggningen utföras. I riskbedömning enligt AFS 2002:1 skall följande ingå:

  • En riskbedömning och riskinventering av anläggningen i stort
  • Hur omfattande fortlöpande tillsyn bör vara
  • Om riskbedömningen visar att det finns risker för personskada på anläggningen skall förutom program om fortlöpande tillsyn dessutom ett åtgärdsprogram med riskreducerande åtgärder anges.
  • Riskbedömningen skall utföras av personal med tillräcklig kompetens, om sådan person saknas inom organisationen skall utomstående personal med tillräcklig kunskap anlitas.

Ackrediterat kontrollorgan

Om ni som företag inte har kompetensen att genomföra de kontroller samt fortlöpande tillsyn finns TÜV NORD som alternativ för detta. Vi är ett ackrediterat kontrollorgan vilket innebär att vi är ackrediterade av SWEDAC (Sveriges nationella ackrediteringsorgan) för att göra kontroller, besiktning av trycksatta anordningar, verifieringar och har tillåtelse att utfärda certifikat.

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!