MENU

Vattenanläggning, drift och underhållsdagen i Helsingborg

Beskrivning

22.03. - 22.03.2018 | Helsingborg

Ladda ner till kalender

22.03

Vattenanläggning, drift och underhållsdagen i Helsingborg

TÜV NORD Scandinavia och Mekano arrangerar tillsammans med partners, en dag för företag och verksamheter som arbetar med frågor inom följande områden:

  • Vatten
  • Anläggning
  • Drift
  • Underhållsteknik

Bakgrund:
Efter samtal med verksamheter inom bland annat färskvattendistribution, VA anläggningar och industriprocessanläggningar, har vi sett ett stort intresse för en träff i Skåne. Det finns en hel del utmaningar som anläggningarna står inför, där vi leverantörer också ser ett behov av att diskutera och presentera lösningar för er aktörer. Därför har vi valt att arrangera den här kunskaps, nätverks -och informationsdagen.

Vad kommer jag att få se och höra under dagen?

  • Flertalet viktiga och intressanta seminarier (se fliken "program" för mer ingående information) 
  • Ni kan förvänta er praktiska och givande seminarier
  • Möjligheten till 30 min gratis konsultation under dagen (anmälan krävs) 

Utställare som ni bland annat kommer att träffa:

*Uppdateras kontinuerligt 

Vad kostar det?
Det är ett kostnadsfritt event där anmälan krävs. 

Vi vill tillsammans med er inleda viktiga och nödvändiga diskussioner för att höja kvalitén på anläggningarna. 

Vi hoppas ni vill komma och ser fram emot en fortsatt dialog!

Om TÜV NORD: TÜV NORD utför objektiva tekniska bedömningar åt industrin. Tillsammans antar vi utmaningen att utveckla nästa generation kontrolltjänster. Med nästa generation menar vi tjänster som utvecklar våra kunder. Vi vill använda tekniska objektiva bedömningar till att öka kvalitet, minska totalkostnaden och skapa ständig förbättring!

Utbildning och rådgivning på ISO certifiering

Utbildningen går även i

tor. 22.03— tor. 22.03.2018

Helsingborg

Dagen kommer att spenderas i Mekanos lokaler, vilket ger alla besökare optimala förhållanden för att få ut det mesta av dagen

Fredrik Johansson

IWS och Sälj
Fredrik är utbildad IWS och jobbat med svetsrelaterade frågor hela sin yrkeskarriär

+46 10 474 99 25

fjohansson@tuv-nord.com

linkedin fredrik-johansson-81b26575

Kontakta Fredde!
Behöver du hjälp inom svetsrelaterade frågor? Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Program 22/3 - 2018

Vattenanläggning, drift och underhållsdagen i Helsingborg

09:00

Statusbedömning på min anläggning

Inspektion under drift. Var finns utmaningar, möjligheter och begränsningar?

09:30

Inköpsförfarande

Vad skall jag tänka på vid inköpsförfarandet?

10:00

Säkerhet i arbetet

Arbeta på ett säkert sätt, både vad det beträffar maskinens funktion och personalens säkerhet

10:40

Fortlöpande tillsyn (FLT)

Undvik haveri genom fortlöpande tillsyn och se förebyggande underhåll som en tillgång istället för en belastning

11:15

EN 1090

EN 1090 på riktigt

11:40

Nya regler och krav

13:00

Elsäkerhet

13:40

Lyckad installation av tryckluftsanläggning

Från ax till limpa. Här finns det pengar att spara genom att göra egenkontroll och läcksökning. Maskinen går mindre och kräver mindre energi

14:10

CE-märkning av en anläggning

14:40

Energibesparing

15:15

Vad skall jag tänka på vid svetsarbete?

16:00

Materialval är avgörande för drift & underhållskostnader

Fredrik Johansson

IWS och Sälj
Fredrik är utbildad IWS och jobbat med svetsrelaterade frågor hela sin yrkeskarriär

+46 10 474 99 25

fjohansson@tuv-nord.com

linkedin fredrik-johansson-81b26575

Kontakta Fredde!
Behöver du hjälp inom svetsrelaterade frågor? Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!