MENU
Underhåll och service som ansvarsområde

Underhåll och service som ansvarsområde

Underhåll och service: öka drift- och personsäkerheten

Vår erfarenhet säger att kärnan i dina arbetsuppgifter handlar om att upprätthålla driftsäkerheten samt personsäkerheten på era anläggningar genom att planera, utveckla och utföra underhåll- och servicearbete.

TÜV NORD arbetar med tredjepartsbedömningar, vilka följer nationella lagkrav och/eller internationella standarder och regelverk. Detta säkrar er kvalitet, men ger er också ett bättre och mer rationellt beslutsunderlag. Med vår kompetens och erfarenhet kan vi leverera en mer kundanpassad rapportering.

Vi som arbetar med inspektion och certifiering kan stötta dig genom att göra ett så effektivt arbete som möjligt och hålla tidsplanen, göra saker och ting så enkelt som möjligt. Låt oss göra det enkelt och effektivt. Tillsammans!

Några av våra tjänster

TÜV NORD utför konstruktions- och tillverkningskontroll, installationsbesiktning, revisionsbesiktning och återkommande besiktning. Vi är också anmält organ enligt PED. Dessutom bistår vi och godkänner er egenbesiktning samt utvidgad och protokollförd fortlöpande tillsyn.

Några av våra kunder är Sandvik, Outokumpu, Swedegas, E.ON, Perstorp Speciality Chemicals, Air Liquide Gas, Yara Praxair, BWE, Foster Wheeler, Malmberg Water och Purac Puregas.

Sidor relevanta för dig inom underhåll och service

Nya AFS 2017:3

Nya AFS 2017:3, användning och kontroll av trycksatta anordningar

En extern remiss har gått ut från Arbetsmiljöverket om den nya AFS 2017:2 (AFSen) gällande användning och kontroll av trycksatta anordningar. Läs mer
Läs mer om nya AFS 2017:3
Tryckkärlsdirektivet PED

Tryckkärlsdirektivet PED

Läs mer här för information om det Europeiska tryckkärlsdirektivet PED (Pressure Equipment Directive). TÜV NORD kan hjälpa er
Läs mer om PED
ISO 9001 certifiering
Ett ledningssystem är motorn och hjärtat i din verksamhet och ISO 9001 certifiering kontrollerar att ni uppfyller internationella krav

ISO 9001

ISO 9001 är en internationellt välkänd ledningssystemstandard för kvalitet, även kallat kvalitetsledningssystem (QMS).
Läs mer om ISO 9001
NDT non destructive testing metoder

OFP (Oförstörande provning)

OFP (Oförstörande provning) eller NDT (non-destructive testing) är metoder för att avläsa material- eller produktegenskaper utan att skada produkten som provas.
Läs mer om Oförstörande Provning
ISO 3834 Certifiering för svetsande företag

ISO EN 3834

ISO 3834 är en internationellt godkänd och välkänd ledningssystemstandard för kvalitet för svetsande företag.
Läs mer om ISO 3834
Återkommande besiktning av tryckkärl

Återkommande besiktning

Återkommande besiktning är ett begrepp som arbetsmiljöverket ställer krav på i AFS 2005:3 för anläggningar med trycksatta anordningar
Läs mer om återkommande besiktning
Installationsbesiktning av tryckkärl

Installationsbesiktning

Installationsbesiktning ett krav innan anläggningen tas i drift
Läs mer om Installationsbesiktning
Revisionsbesiktning av tryckkärl

Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning skall ske vid befarad skada, stationär anordning som har flyttats eller när den beräknade livslängden har uppnåtts
Läs mer om revisionsbesiktning
EN 1090 Certifiering

EN 1090

Tillverkar ert företag byggprodukter är sannolikheten således stor att ni omfattas av dessa krav och måste agera
Läs mer om EN 1090

TÜV NORD Scandinavia

Besök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20| 252 27, Helsingborg

+46 (0) 10 474 99 00

sweden@tuv-nord.com