MENU
Inköp som ansvarsområde

Inköp som ansvarsområde

Inköp - för ökad kontroll och förståelse

När det kommer till trycksatta anordningar är det i majoriteten av fallen stora, enskilda investeringar, med ett antal regler, myndighetskrav och standarder att ta hänsyn till. Vi vill hjälpa er att göra varje investering mer förutsägbar och eliminera worst-case scenario genom att stötta er i dessa inköp.

När det kommer till certifiering av ledningssystem så är inköp en process varje certifierat företag (kan vara till exempel ISO 9001 och ISO 14001) måste analysera och följa upp. Våra bedömningar av er inköpsprocess utgår från en standard vilken många gånger agerar som ett bra ramverk för hur den övergripande strukturen bör se ut. För att visa inköpsprocessens kvalitet och effektivitet har ni ofta KPI:er som vi tillsammans går igenom och diskuterar för att se vart fokus bör läggas.

Referenser för inköp

Med vår kompetens har vi genom åren lärt oss best-practice vilken vi har i bakhuvudet när vi identifierar avvikelser och förbättringsmöjligheter för er avdelning. Vi hjälper er med utbildning och rådgivning inom relevanta regelverk för er inköpsprocess. 

Några av våra kunder är Sandvik, Outokumpu, Swedegas, E.ON, Perstorp Speciality Chemicals, Air Liquide Gas, Yara Praxair, BWE, Foster Wheeler, Malmberg Water och Purac Puregas.

Sidor relevanta för dig

Nya AFS 2017:3

Nya AFS 2017:3, användning och kontroll av trycksatta anordningar

En extern remiss har gått ut från Arbetsmiljöverket om den nya AFS 2017:3 (AFSen) gällande användning och kontroll av trycksatta anordningar. Läs mer
Läs mer om nya AFS 2017:3
ISO 9001 certifiering

ISO 9001

ISO 9001 är en internationellt välkänd ledningssystemstandard för kvalitet, även kallat kvalitetsledningssystem (QMS)
Läs mer om ISO 9001
Tryckkärlsdirektivet PED

Tryckkärlsdirektivet PED

Läs mer här för information om det Europeiska tryckkärlsdirektivet PED (Pressure Equipment Directive). TÜV NORD kan hjälpa er
Läs mer om PED
EN 1090 Certifiering

EN 1090

Tillverkar ert företag byggprodukter är sannolikheten således stor att ni omfattas av dessa krav och måste agera
Läs mer om EN 1090

Besiktning av lyftanordningar

Lyftanordningar och lyftredskap används i många industrier och på grund av att arbetsmiljörisken anses vara hög finns det krav på besiktning
Läs mer om lyftanordningar och lyftredskap
ISO 3834 Certifiering för svetsande företag

ISO EN 3834

ISO 3834 är en internationellt godkänd och välkänd ledningssystemstandard för kvalitet för svetsande företag
Läs mer om ISO 3834
Konstruktionskontroll av tryckbärande anordningar

Konstruktions- och tillverkningskontroll

Konstruktions- och tillverkningskontroll, ett krav när ni konstruerar och tillverkar trycksatta anordningar
Läs mer om konstruktions- och tillverkningskontroll
Patric Wichmann Tekniskt ansvarig Certifiering ISO 9001 & ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001 är en internationellt välkänd ledningssystemstandard för miljö
Läs mer om ISO 14001

TÜV NORD Scandinavia

Besök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20| 252 27, Helsingborg

+46 (0) 10 474 99 00

sweden@tuv-nord.com