Inköp som ansvarsområde

Inköp som ansvarsområde

Inköp - för ökad kontroll och förståelse

När det kommer till trycksatta anordningar är det i majoriteten av fallen stora, enskilda investeringar, med ett antal regler, myndighetskrav och standarder att ta hänsyn till. Vi vill hjälpa er att göra varje investering mer förutsägbar och eliminera worst-case scenario genom att stötta er i dessa inköp.

När det kommer till certifiering av ledningssystem så är inköp en process varje certifierat företag (kan vara till exempel ISO 9001 och ISO 14001) måste analysera och följa upp. Våra bedömningar av er inköpsprocess utgår från en standard vilken många gånger agerar som ett bra ramverk för hur den övergripande strukturen bör se ut. För att visa inköpsprocessens kvalitet och effektivitet har ni ofta KPI:er som vi tillsammans går igenom och diskuterar för att se vart fokus bör läggas.

Referenser för inköp

Med vår kompetens har vi genom åren lärt oss best-practice vilken vi har i bakhuvudet när vi identifierar avvikelser och förbättringsmöjligheter för er avdelning. Vi hjälper er med utbildning och rådgivning inom relevanta regelverk för er inköpsprocess. 

Några av våra kunder är Sandvik, Outokumpu, Swedegas, E.ON, Perstorp Speciality Chemicals, Air Liquide Gas, Yara Praxair, BWE, Foster Wheeler, Malmberg Water och Purac Puregas.

Address

Helsingborg
252 27 Helsingborg

TÜV NORD Scandinavia Besök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20| 252 27, Helsingborg