MENU

Tillverkningsindustri

  1. Din bransch
  2. Tillverkningsindustri

Tillsammans utvecklar vi industrin!

TÜV NORD arbetar med objektiva bedömningar vilka kan följa internationella eller nationella standarder, lagkrav och regelverk vilka bör minst följas och helst utvecklas ytterligare. Detta blir en bra jämförelse då standarderna är internationella och för att Sverige skall fortsätta vara så pass framgångsrikt bör vi utvecklas bättre och snabbare än konkurrenter utomlands.

Fördelen med standarder är att de ger ett strukturerat förhållningssätt till utvecklingsarbetet och med vår kompetens ser vi till att ni får ut så mycket som möjligt. Samtidigt är vår drivkraft att utveckla industrin vilket skall genomsyra alla tjänster vi utför, om än de följer uppsatta krav och regelverk. Då våra medarbetare träffar många företag inom samma bransch får de ett helhetsperspektiv och en kunskap kring best-practice vilka präglar våra tjänster.

Hur vi utvecklar tillverkningsindustrin

TÜV NORD utför ISO-certifiering av ledningssystem enligt bland annat ISO 9001, kontroll, besiktning och är anmält organ enligt PED. Dessutom är vi verksamma hos tillverkare av plåt, rör och övriga materialtillverkare i samband med leverans av materialcertifikat.

Några av våra kunder är Sandvik, Outokumpu, Swedegas, E.ON, Perstorp Speciality Chemicals, Air Liquide Gas, Yara Praxair, BWE, Foster Wheeler, Malmberg Water och Purac Puregas.

Sidor relevanta för dig inom tillverkningsindustri

ISO 9001 certifiering
Ett ledningssystem är motorn och hjärtat i din verksamhet och ISO 9001 certifiering kontrollerar att ni uppfyller internationella krav

ISO 9001

ISO 9001 är en internationellt välkänd ledningssystemstandard för kvalitet, även kallat kvalitetsledningssystem (QMS).
Läs mer om ISO 9001
Nya AFS 2017:3

Nya AFS 2017:3, användning och kontroll av trycksatta anordningar

En extern remiss har gått ut från Arbetsmiljöverket om den nya AFS 2017:3 (AFSen) gällande användning och kontroll av trycksatta anordningar. Läs mer
Läs mer om nya AFS 2017:3
Tryckkärl

PED

PED är ett europeiskt direktiv för hur tryckkärl och liknande skall tillverkas. Arbetsmiljöverkets implementering av den Europeiska standarden heter AFS 2016:1
Läs mer om PED
PED (Pressure Equipment Directive) är ett Europeiskt tryckkärlsdirektiv - TÜV NORD

Inspektion och certifiering av material

Vi inspekterar och certifierar material, materialtillverkare och svetsverkstäder för att säkerställa kvaliteten.
Läs mer om materialinspektion och certifiering
Certifiering av kvalitetsledningssystem för svetsande företag enligt EN ISO 3834 - TÜV NORD

ISO EN 3834

ISO 3834 är en internationellt godkänd och välkänd ledningssystemstandard för kvalitet för svetsande företag.
Läs mer om ISO 3834
EN 1090 är ett lagkrav inom EU- TÜV NORD

EN 1090

Tillverkar ert företag byggprodukter är sannolikheten således stor att ni omfattas av dessa krav och måste agera
Läs mer om EN 1090

Mattias Strand

Mattias Strand - Säljansvarig/Revisor TÜV NORD

Säljansvarig/Revisor
Mattias Strand är revisor för ISO 9001 och 14001

+46 10 474 99 06

mstrand@tuv-nord.com

Kontakta Mattias!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.