MENU

Kundnöjdhetsutvärdering

Allmän information om företaget

Kära Kund,

Ett av våra viktigaste mål är att kontinuerligt förbättra kvaliteten på våra tjänster.
Men för att uppnå detta behöver vi din hjälp: vi vill be dig fylla i detta frågeformulär. Resultat gör det möjligt för oss att utvärdera din nöjdhet med TÜV NORD och att inkludera dina idéer och förslag i vårt förbättringsarbete.

TÜV NORD Scandinavia AB

1. Allmän information om företaget

Bedömning av våra tjänster

Bedömning av våra tjänster

Ange först hur nöjd eller missnöjd du är med dessa kriterier och sedan hur viktiga eller oviktiga kriterierna är för dig.

Vår första kontakt med dig

Vår offerts

- Svarstid

- Tydlighet

- Omfattning/korrekthet

Förberedelse och planering av revisionen

Fjärr revision (Skype eller motsvarande)

Om revisionen inte genomfördes som fjärr revision, vänligen fortsätt med frågan om vår personals kompetens / kunskap.

- Video och Ljudkvalitet

- Förståelse och spårbarhet

- Ansträngning

Våra medarbetares expertis / kompetens

Personalens personliga beteende och förhållningssätt

Följande revisionsplanen

Rapporteringen av revisinen

Presentation av observationer och förbättringsförslag

Dokumenthatering och utställande av certifikat

Fakturering

Generel kvalitet I våra tjänster

Pris / Prestanda förhållande

Generella Frågor

Generella Frågor

Om Ja, hur nöjd var du med vår hantering av ditt klagomål?

Skicka

Vi skyddar er data och tar skyddet av din personliga data seriöst. Vi arbetar för att du skall känna dig trygg när du besöker vår hemsida. Läs mer om vår Dataskyddsdeklaration. Vi skyddar er data och tar skyddet av din personliga data seriöst. Vi arbetar för att du skall känna dig trygg när du besöker vår hemsida. Läs mer om vår Dataskyddsdeklaration.

Data inskickat av dig används enbart ur kontaktsynpunkt (för att kunna hantera er förfrågan). Data som du delar med dig av delas ej med något annat företag. Om du vill att vi skall ta bort data från våra system direkt efter användande, skicka oss ett e-mail direkt.

captcha