MENU
CQI & IRCA certifierade kurser

CQI & IRCA certifierade kurser

Om TÜV NORD

TÜV NORD CERT GmbH tillhandahåller och arrangerar som erkänd utbildningspartner (ID 01180156) certifierade revisionsledarutbildningar enligt CQI och IRCA – Chartered Quality Institue och International Register of Qualified Auditors.

Vårt utbildningsprogram stöder flertalet olika ledningssystem (kvalitet, miljö, arbetsmiljö, energi, livsmedelssäkerhet) och erbjuds över hela världen via ett nätverk av partnerorganisationer.

På grund av den situation som orsakats av Coronaviruset genomför vi kurserna tillfälligt som distansutbildningar med videokonferens, endast examineringen behöver genomföras i klassrummet. Examineringen genomförs under striktaste försiktighetsåtgärder beträffande din och andras hälsa!

Ta nytta av situationen och tiden på ett förnuftigt sätt, utbilda dig själv och utvecklas vidare! Kontakta oss för detaljerad information.

Vanliga frågor och svar om CQI- och IRCA-utbildningen

Varför ska man välja CQI- och IRCA utbildningen?
  • Det Internationella registret över auktoriserade revisorer (IRCA) är den ledande branschorganisationen för revisorer av ledningssystem.
  • CQI och IRCA certifierade kurser utvärderas av CQI och IRCA, de ledande branschorganisationerna för kvalitetssäkring och revision.
  • IRCA-registreringen är allmänt erkänd och främjar revisorers karriärer utomlands. IRCA-revisorer är verksamma i över 150 olika länder i många olika branscher.
  • Revisorer som är medlemmar i IRCA litar något mer på att de har möjlighet att utveckla sin yrkeskarriär i den nuvarande rollen.
  • Personer som är medlemmar i IRCA tjänar 23 % mer än personer som inte är medlemmar i IRCA
  • 44 % av IRCA-revisorerna använder sig av IRCA för att marknadsföra sina tjänster. Du får ett medlemskort och en logga som du kan använda på dina dokument
  • IRCA-revisorer är upptagna i IRCA:s webbaserade förteckning över revisorer som används av arbetsgivare från hela världen för att hitta yrkesmän

          Gå till www.quality.org för mer information

Vem kan jag kontakta om jag märker att det land som jag önskar inte finns i förteckningen över kurser?

Kontakta vårt huvudkontor via irca-courses@tuev-nord.de.

Vi letar efter alternativ som kan passa dig.

Vad får man för slags intyg när man är klar med kursen?

Vi utfärdar två slags intyg till dem som har deltagit i CQI- och IRCA-kursen:

  • Ett intyg om att man har blivit godkänd på kursen utfärdas till alla som har deltagit i hela kursen och blivit godkända vid bedömning av de enskilda momenten samt på slutprovet.
  • Till alla deltagare som har gått kursen men inte fått godkänt på slutprovet utfärdar vi ett närvarointyg.
Vad kostar det att gå en IRCA-kurs som anordnas av TÜV NORD?

Just nu erbjuder vi 3 distansutbildningar riktade mot den nordiska marknaden för revisionsledare mot ISO 45001, arbetsmiljö, ISO 27001, informationssäkerhet, samt ISO 22000, livsmedelssäkerhet. Priset för dessa utbildningar är 1650 EUR.

I övrigt varierar kostnaderna beroende på land och kurs. Kontakta vårt huvudkontor för ett kostnadsförslag: https://www.tuev-nord.de/en/irca/contacts-and-locations/

Hur många gånger får jag skriva provet?

Alla deltagare som har gått en hel kurs och fått godkänt på momenten under kursens gång, men inte klarat provet får göra ett omprov.

Vem utfärdar intyget när jag är klar med kursen?

TÜV NORD CERT GmbH skickar i egenskap av kursanordnare skickar via TÜV NORD Scandinavia AB intyget till dig.

Hur många representanter kommer att gå en kurs?

Minsta antalet representanter på en kurs som en lärare håller i är fyra st. medan maxantalet ligger på tolv. Om antalet representanter kommer att vara mellan 13 och 20 undervisar två lärare på kursen (en huvudlärare och en extra lärare) så att du garanterat får det stöd du behöver under övningarna och rollspelen.

På distansutbildningarna är antalet kursdeltagare begränsat till 10 personer.

Hur kan jag få mitt intyg verifierat?

Skicka ett e-postmeddelande till irca-courses@tuev-nord.de. Bifoga en skannad bild av ditt intyg eller ange ditt namn och information om kursen. Vi använder vår databas för att kontrollera att intyget är korrekt.

Hur länge gäller mitt intyg för registrerad revisor hos IRCA?

Intyget för registrerad revisor hos IRCA har en giltighetstid på 5 år från och med första dagen efter det datum när kursen avslutades.

Hur kan jag begära att bli registrerad revisor hos IRCA?

Läs dokumentet IRCA/1000. I det dokumentet kan du läsa om alla särskilda krav på registreringen som revisor för olika nivåer. Du hittar dokumentet på

www.quality.org

Jonas Jinnestrand

Jonas Jinnestrand - Tekniskt ansvarig Certifiering TÜV NORD

Affärsområdeschef Certifiering
Jonas har arbetat i tillverknings- /kontrollbranchen sedan 2001, är utbildad M.Sc samt IWE och ansvarar för TÜV NORDs interna ledningssystem.

+46 10 474 99 10

jjinnestrand@tuv-nord.com

linkedin jonasjinnestrand

Kontakta Jonas!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.