MENU

ISO 45001:2018 Lead Auditor Training Course

 


Nya offerter lämnas via vårt systerbolag TÜV UK Ltd. som gärna tar emot förfrågningar och utarbetar förslag till kunder i Skandinavien. Lokala revisorer används och alla revisioner utförs på det lokala språket. Certifikat utfärdas under TÜV UK Ltd:s UKAS-ackreditering. För tillfället ges därför inga nya erbjudanden direkt via TÜV NORD Scandinavia, men du är välkommen att kontakta Raymond Mooney, Business Development Manager, +44 (0)7715 522905, enquiries.uk@tuv-nord.com


 

ISO 45001:2018 Lead Auditor Training Course (1892)

ISO 45001:2018 Revisionsledarutbildning

Syftet med den här kursen är att förmedla de kunskaper och färdigheter till deltagarna som krävs för att som revisionsledare kunna utföra första, andra eller tredje parts revisioner avseende arbetsrelaterad hälsa och ledningssystem i förhållande till ISO 45001, enligt ISO 19011 och ISO/IEC 17021, i tillämpliga fall.

Kursinformation

Mer specifikt kommer man under kursens gång förvärva tekniska kunskaper och praktiska färdigheter för att bli en kompetent revisionsledare. Du får bland annat lära dig om:

  • Syftet och fördelarna med ett arbetsmiljö ledningssystem (OHSMS)
  • Revisorns roll när det gäller att planera, genomföra, redovisa och följa upp en revision av ledningssystem för arbetsmiljö och verifiera överensstämmelse med ISO 45001 enligt principerna i ISO 19011 med hjälp av övningar och rollspel.
  • Samla information om verkan och implementering samt ta fram revisionsresultat
  • Processer där man fastställer, genomför, driver, övervakar, mäter, analyserar, utvärderar, granskar, upprätthåller och förbättrar ett ledningssystem för arbetsmiljö
  • Begrepp och definitioner som används i ISO 45001
  • Krav på arbetsmiljö-dokumenterade uppgifter och skillnaden mellan att upprätthålla och upprätthålla dokumenterade uppgifter
  • Syftet med och skillnaderna mellan första, andra eller tredje parts revisioner
  • Revisorns och revisionsledarens roll

Revisionsledarutbildningen är mycket interaktiv och utgörs av lektioner samt praktiska övningar och rollspel.

När man avslutat och blivit godkänd på kursen (kontinuerlig bedömning och examinering) erhålls ett kursintyg som kan användas i ansökan att bli registrerad revisor hos IRCA. Vid underkänd examinering har man rätt att göra ett omprov inom 12 månader efter kursens slutdatum.

Att vara certifierad IRCA-revisor innebär att man har fått ett erkännande, blivit behörig och innehar tillräckliga kunskaper för att utföra professionella revisioner.

                                                                                                                   

Rekommenderade förkunskaper

Deltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper om PDCA-cykeln, huvudaspekterna i ett ledningssystem, koncept och principer inom riskidentifiering, bedömning av risker samt styrning och förebyggande arbete avseende personskador. Kännedom om tillämplig nationell lagstiftning och krav avseende arbetsmiljö samt ISO 45001.

 

Deltagargruppen

Vi välkomnar alla som är intresserade att utveckla sina kunskaper inom arbetsmiljö såsom: Blivande OHSMS-revisorer, ledningssystems konsulter, personer som arbetar med att implementera och upprätthålla ISO 45001 på ledningsnivå och personal från tillsynsmyndigheter. Antalet deltagare är begränsat till 10 personer då kursen genomförs på distans via vår webb lösning.

Mark Shirvani

Revisionsledare
Mark är revisionsledare för CoC FSC® / PEFC, ISO 9001, ISO 14001

+46 (0) 76 118 86 79

mshirvani@tuv-nord.com

Kontakta Mark!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.