MENU

ISO 27001:2013 Lead Auditor Training Course

ISO 27001:2013 Lead Auditor Training Course (17242)

ISO 27001:2013 Revisionsledarutbildning

Syftet med den här kursen är att förmedla de kunskaper och färdigheter till deltagarna som krävs för att som revisionsledare kunna utföra första, andra eller tredje parts revisioner av ledningssystem för informationssäkerhet i förhållande till ISO/IEC 27001 (inklusive ISO/IEC 27002), enligt ISO 19011 och ISO 17021, i tillämpliga fall.

Kursinformation

Mer specifikt kommer man under kursens gång förvärva tekniska kunskaper och praktiska färdigheter för att bli en kompetent revisionsledare. Du får bland annat lära dig om:

  • Syftet och fördelarna med ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS)
  • Revisorns roll när det gäller att planera, genomföra, redovisa och följa upp en revision avseende informationssäkerhet och verifiera överensstämmelse med ISO/IEC 27001 enligt principerna i ISO 19011 med hjälp av övningar och rollspel.
  • Samla information om verkan och implementering samt ta fram revisionsresultat
  • Processer där man fastställer, genomför, driver, övervakar, mäter, analyserar, utvärderar, granskar, upprätthåller och förbättrar ett ledningssystem för informationssäkerhet.
  • Begrepp och definitioner som används i ISO/IEC 27001
  • Krav på ISMS-dokumenterade uppgifter
  • Syftet med och skillnaderna mellan första, andra eller tredje parts revisioner
  • Revisorns och revisionsledarens roll

Revisionsledarutbildningen är mycket interaktiv och utgörs av lektioner samt praktiska övningar och rollspel.

När man avslutat och blivit godkänd på kursen (kontinuerlig bedömning och examinering) erhålls ett kursintyg som kan användas i ansökan att bli registrerad revisor hos IRCA. Vid underkänd examinering har man rätt att göra ett omprov inom 12 månader efter kursens slutdatum.

Att vara certifierad IRCA-revisor innebär att man har fått ett erkännande, blivit behörig och har kunskaperna att genomföra professionella revisioner.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper om principer och koncept gällande ledningssystem för informationssäkerhet samt en medvetenhet om behovet av denna säkerhet. Ansvarsområden, ledningens åtaganden och hur resultaten används för att bedöma risker samt införliva säkerhet som en avgörande del i informationsnätverken och det faktum att systemen fungerar enligt riktlinjerna som specificeras i kraven för ISO/IEC 27001 liksom de villkor samt definitioner som fastställts enligt SO/IEC 27000. Med grundläggande kunskaper om PDCA-cykeln samt kännedom om huvudaspekterna i ett ledningssystem samt koncept och principer inom riskidentifiering. Har man dessutom bättre chanser att klara kursen.

Deltagargruppen

Vi välkomnar alla som är intresserade att utveckla sina kunskaper inom informationssäkerhet såsom: Blivande revisorer, ledningssystems konsulter, personer som arbetar med att implementera och upprätthålla ISO/IEC 27001 på ledningsnivå och personal från tillsynsmyndigheter.

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer då kursen genomförs på distans via vår webb lösning.

Jonas Jinnestrand

Jonas Jinnestrand - Tekniskt ansvarig Certifiering TÜV NORD

Affärsområdeschef Certifiering
Jonas har arbetat i tillverknings- /kontrollbranchen sedan 2001, är utbildad M.Sc samt IWE och ansvarar för TÜV NORDs interna ledningssystem.

+46 10 474 99 10

jjinnestrand@tuv-nord.com

linkedin jonasjinnestrand

Kontakta Jonas!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.