MENU

ISO 22000:2018 Lead Auditor Training Course

 


Nya offerter lämnas via vårt systerbolag TÜV UK Ltd. som gärna tar emot förfrågningar och utarbetar förslag till kunder i Skandinavien. Lokala revisorer används och alla revisioner utförs på det lokala språket. Certifikat utfärdas under TÜV UK Ltd:s UKAS-ackreditering. För tillfället ges därför inga nya erbjudanden direkt via TÜV NORD Scandinavia, men du är välkommen att kontakta Raymond Mooney, Business Development Manager, +44 (0)7715 522905, enquiries.uk@tuv-nord.com


 

ISO 22000:2018 Lead Auditor Training Course (2027)

ISO 22000:2018 Revisionsledarutbildning 

Syftet med den här kursen är att förmedla de kunskaper och färdigheter till deltagarna som krävs för att som revisionsledare kunna utföra första, andra eller tredje parts revisioner av ledningssystem för livsmedelssäkerhet i förhållande till kraven i ISO 22000, enligt ISO 19011, ISO 22003 och ISO 17021, i tillämpliga fall.

Kursinformation

Mer specifikt kommer man under kursens gång förvärva tekniska kunskaper och praktiska färdigheter för att bli en kompetent revisionsledare. Du får bland annat lära dig om:

  • Förmedla kunskaper om och syftet med ledningssystem för livsmedelssäkerhet (FSMS), FSMS-standarder och fördelar för verksamheten genom förbättrade resultat.
  • Revisorns roll när det gäller att planera, genomföra, redovisa och följa upp en revision avseende livsmedelssäkerhet och verifiera överensstämmelse med ISO 22000 enligt principerna i ISO 19011 med hjälp av övningar och rollspel.
  • Syftet med och skillnaderna mellan första, andra eller tredje parts revisioner
  • Revisionsprocessen: fastställa målen med revisionen, välja ut lämplig personal, steg 1- och steg 2-revisioner, genomföra revisioner på plats inklusive förberedelser arbetsdokument, hålla i möten, samla in verifierande underlag, skapa revisionsrapporter samt följa upp revisioner – utifrån teori och med hjälp av praktiskt orienterade rollspel.
  • Revisionskrav av FSMS, både beträffande externa och interna frågor, FSMS:s omfattning, lagstadgade krav och regelverk, verifiering av FSMS-policy, utvärdering av den reviderade verksamheten i planeringssyfte, verksamhetsrelaterade processer, processer för kontroll av livsmedelssäkerhet, ledningsfrågor, kontinuerliga förbättringar och ledningens åtaganden.
  • Revisorns ansvarsområden

Revisionsledarutbildningen är mycket interaktiv och utgörs av lektioner samt praktiska övningar och rollspel.

När man har avslutat och blivit godkänd på kursen (inklusive prov) får man ett intyg som en person som ansöker om att bli registrerad revisor hos IRCA kan använda sig av. Att vara certifierad IRCA-revisor innebär att man har fått ett erkännande, blivit behörig och innehar tillräckliga kunskaper för att utföra professionella revisioner.

Att vara certifierad IRCA-revisor innebär att man har fått ett erkännande, blivit behörig och har kunskaperna att genomföra professionella revisioner.

Rekommenderade förkunskaper

Den här kursen har tagits fram för personer som arbetar med livsmedelssäkerhet och som vill förvärva kunskaper och färdigheter för att kunna utföra revisioner på ett effektivt sätt i förhållande till ISO 22000. Med kunskaper om huvudaspekterna i ett ledningssystem, PDCA-cykeln, principerna för FSMS, PRPs, HACCP, nationell och regional lagstiftning om FSMS och kraven enligt ISO 22000 har man dessutom bättre chanser att klara kursen.

Deltagargruppen

Vi välkomnar alla som är intresserade att utveckla sina kunskaper inom livsmedelssäkerhet såsom: Blivande revisorer, ledningssystems konsulter, personer som arbetar med att implementera och upprätthålla ISO 22000 på ledningsnivå och personal från tillsynsmyndigheter.

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer då kursen genomförs på distans via vår webb lösning.

Mark Shirvani

Revisionsledare
Mark är revisionsledare för CoC FSC® / PEFC, ISO 9001, ISO 14001

+46 (0) 76 118 86 79

mshirvani@tuv-nord.com

Kontakta Mark!
Befintlig kund som potentiell, kontakta mig så hjälper jag dig med allt ifrån offerförfrågningar till tekniska frågor.