MENU

Kompetens, service och internationell närvaro

  1. Vad vi tror på

TÜV NORD Sweden AB värderingar

Vi är och har alltid varit ett värderingsstyrt bolag där varje medarbetare är kritisk för att våra kunder skall bli nöjda. Tillsammans tror vi att tredjepartsbedömningar har en viktig plats i framtiden. Vårt löfte till våra kunder är baserat på tre hörnstenar: kompetens, service och internationell närvaro.

Många av medarbetarna på TÜV NORD Sweden AB är specialister och vi har således utvecklat en spetskompetens som få kan mäta sig med. Med ett ben i kärnkraftsindustrin och ett i konventionell industri är vi vana vid och uppskattar komplexa uppdrag och problem. Vår höga kompetens skall engagera genom ökad förståelse och förbättring. Kompetensen inger förtroende och skapar trygghet. TÜV NORD Sweden AB kan man lita på.

Service

TÜV NORD Sweden AB uppfyller kundens krav och strävar efter att överträffa kundens förväntningar. Våra tjänster utförs med kvalitet, i tid. Vi är tillgängliga och ställer upp för våra kunder. Arbetet och kommunikationen som medarbetarna utför är alltid tydlig, vilket gör att osäkerheten minskar och förståelsen ökar för krav och regelverk. Upplevelsen med TÜV NORD 
Sweden AB är positiv från start till mål.

Kompetens

Vi har en hög kompetensnivå och är alltid medvetna om vem samarbetspartnern är och formar vårt budskap och arbetssätt efter behov. Vår kombination av spetskompetens och bredd gör oss till en av de främsta inom vår nisch och vi arbetar ständigt med att utvecklas och lära oss mer. Vi är professionella och samtidigt trevliga och lyhörda då vi är medvetna om att vårt bemötande är den enskilt viktigaste faktorn för att kunden skall bli nöjd. Mot varandra är vi ständigt stöttande genom att hjälpa varandra och acceptera misstag. Samtidigt säger vi vad vi tycker och kommer med förbättringsförslag, vilket underlättas av vår platta organisation. Det är så vi arbetar på TÜV NORD Sweden AB. Detta är vårt löfte till varandra och en viktig del i arbetet mot vår vision: nästa generation av inspektions- och certifieringstjänster.

Internationell närvaro

Med vår starka och långsiktiga tyska ägare TÜV NORD GROUP kan våra kunder vara trygga i att vi kommer fortsätta utföra vårt arbete under överskådlig framtid. Samtidigt skapar koncernens globala närvaro möjlighet för våra kunder att använda oss internationellt och alltid ha tillgång till rätt kompetens på plats. Varumärket TÜV NORD är starkt internationellt vilket skapar legitimitet för våra kunder.

Kontakta oss för mer information

TÜV NORD Scandinavia

Kontakta TÜV NORD om du har frågor om inspektion eller certifiering

+46 10 474 99 00

sweden@tuv-nord.com