MENU

Certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001

Ett ledningssystem är motorn och hjärtat i din verksamhet

ISO (International organization for standardization) 9001 är en internationellt erkänd ledningssystemstandard för kvalitet, även kallat kvalitetsledningssystem (QMS). Med fler än en miljon företag certifierade internationellt är det den mest välkända standarden inom ISO certifiering. Ett ledningssystem är ett företags samlade processer och det är dessa processer som certifieras. ISO-certifiering utförs främst av ackrediterade certifieringsorgan. De företagen som utfärdar internationellt gångbara ISO 9001 certifikat (ISO Certifiering) måste därför vara godkända (ackrediterade) av landets nationella ackrediteringsmyndigheten (SWEDAC i Sverige).

Vad kan ISO 9001 göra för ert företag (bland annat)?

 • Identifiera risker och möjligheter kopplat till kvalitet i verksamheten
 • Besparingar av tid, resurser och i slutändan pengar på grund av förbättrade och mer effektiva processer
 • Stärker varumärket och möjligheten att genom ett internationellt gångbart bevis som många inköpare kräver
 • Öka kundvärdet och göra flera kunder nöjda

Nya ISO 9001: 2015, till det bättre

Under 2015 godkändes en ny upplaga av ISO 9001 och ISO 14001. Tidigare upplaga ISO 9001: 2008 skall således ersättas med ISO 9001: 2015. Kravet på de företag som idag är certifierade är att de måste gjort en revision av ledningssystemet enligt ISO 9001: 2015 före september 2018.

Några av de viktigaste förändringarna med nya upplagan är:

 • Krav på omvärldsanalys och intressentkrav
 • Fokus på ledarskap
 • Gemensam struktur för olika ledningssystemstandarder
 • Riskbaserat synsätt (riskbedömning)
 • Färre krav på dokument men mer eget ansvar 

Bli certifierad

Har ni gått i tankarna om att bli certifierade enligt ISO-standard? En nycertifiering kan man dela upp i tre delar:

 • Steg 1: Inlärning, analys och implementering av standardens krav i er organisation
 • Steg 2: Förrevision där vi går igenom ert ledningssystem för att identifiera brister och förbättringspunkter inför certifieringsrevisionen
 • Steg 3: Sista delen består av certifieringsrevision där vi reviderar ert ledningssystem utefter vald ISO-standard. Den innebär både dokumentgranskning och granskning på plats hos er. Efter godkänd certifieringsrevision kan ett certifikat beviljas

Är ni idag redan certifierade och intresserade av att byta går detta utan några problem, oavsett vart i certifieringscykeln ni befinner er. Det enda vi behöver är de tre senaste årens revisionsrapporter, detta för att försäkra oss om att ni har korrigerat de avvikelser som eventuellt uppkommit från tidigare revisioner.

Vår huvudkontakt hos TÜV NORD Sweden AB är Olaf Ziehe och han är mycket bra att ha att göra med: svarar alltid snabbt, har alltid tid och är kunnig och påläst

Hans Kjellstorp, Sandvik Materials Technology, Manager Quality & Standardization

Ta ett helhetsgrepp och utnyttja objektiva tredjepartsgranskningar!

TÜV NORD Sweden AB är ackrediterade enligt ISO 17021 och 17065 av SWEDAC att utfärda certifikat enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834 samt EN 1090. TÜV NORD Sweden AB fokuserar på kunder i kärnteknik, processindustri, kraft- samt värmeverk och tillverkningsindustri där vi kan skapa mervärde. Detta gör vi genom att arbeta med både inspektion och certifiering enligt vår värdegrund som baseras på kompetens, service och internationell närvaro. Vi har ett nytt webbaserat system som gör revisionen effektiv. För att revisorn skall kunna fokusera på er och era förbättringsmöjligheter och för att minimera ert för- samt efterarbete. Grundinställningen revisorn har vid revision är att utveckla och förbättra kunderna genom objektiv bedömning.