MENU

NDT (non-destructive testing = ikke destruktiv prøvning) i samarbejde

 1. Ydelser
 2. NDT

NDT (non-destructive testing) er en metode til at aflæse materiale- eller produktegenskaber uden at skade produktet, der testes. Det handler om at teste, om kvaliteten er i orden i forbindelse med f.eks. svejsningen, materialet eller det overordnede design af produkter med høje sikkerhedskrav. Dette skal gøres igennem hele produktcyklussen, fra produktion og installation til drift og vedligeholdelse, og målet med den ikke-destruktive prøvning er at identificere fejl. NDT kan i visse tilfælde håndteres internt, men i mange tilfælde vælger virksomheden at bruge forskellige leverandører (akkrediterede laboratorier), og ifølge nogle forordninger er dette et krav.

Eksempler på NDT-metoder og relevante regler

Nogle af de NDT-metoder, der kan anvendes:

 • Visuel kontrol/prøvning (VT)
 • Røntgenprøvning (RT)
 • Ultralydsprøvning (UT)
 • Prøvning med penetrant (PT)
 • Magnetpulverprøvning (MT)
 • Lakprøvning (LT)
 • Hvirvelstrømsprøvning, induktiv prøvning eller eddy current (ET)
 • Akustisk emission (AE)

Akkreditering i henhold til 17025, laboratorium for ikke-destruktive prøvninger, er påkrævet for at få gennemført størstedelen af NDT-tjenesterneydelserne.

Forskrifter, hvor NDT nævnes:

 • PED/2014/68/EU

NDT i samarbejde med testvirksomheder

For at kunne tilbyde vores kunder helhedsløsninger inden for tredjepartsbedømmelser, samarbejder TÜV NORD i Skandinavien med en række testvirksomheder, som vi anser for at have en høj kvalitet i deres tjenesteydelser og dermed tilfredse kunder. Dette gør, at vi kan tilbyde koordinering af både prøvning, inspektion og certificering.

Kontakt os for yderligere oplysninger