MENU

EN ISO 3834 certificering

  1. Certificering
  2. EN ISO 3834

Et kvalitetsstyringssystem til svejsevirksomheder

EN ISO 3834 er en kvalitetsstyringssystemer til svejsning

EN ISO 3834 er en internationalt anerkendt kvalitetsstyringsstandard til svejsevirksomheder. Et kvalitetsstyringssystem indeholder en virksomheds samlede processer, og det er disse processer, der certificeres, når en virksomhed vælger at blive certificeret i henhold til EN ISO 3834. Certificeringen udføres af akkrediterede certificeringsorganer, som er godkendt (akkrediteret) af landets nationale akkrediteringsorgan. 

3834-2, 3834-3 eller 3834-4

Certificering EN ISO 3834 med TÜV NORD

Hvilket kravniveau, din virksomhed er omfattet af, afhænger af hvilke produkter, der fremstilles, og dermed svejsningens indvirkning på produktet med hensyn til sikkerhed, konstruktion og funktion. ISO 3834-4 er det enkleste af kravniveauerne, mens ISO 3834-2 er det mest omfattende. Din virksomheds niveau, bestemmes ud fra den produktstandard, specifikation eller regel, der gælder for dit produkt. 

Du opnår som kunde den allerbedste styring og kvalitetskontrol, hvis du har et integreret kvalitetsstyringssystem i henhold til både ISO 9001, EN ISO 3834 samt en eventuel produktstandard. Er du som kunde certificeret i henhold til disse standarder sammen med ISO 14001, behøver du med stor sandsynlighed ikke at bekymre dig om forskellige kunders spørgsmål vedrørende kvalitet og miljø; alt er på plads.

ISO-certificering

 Overvejer du at blive certificeret i henhold til ISO-standarden? En ny-certificering kan deles op i tre dele:

  • Trin 1: Indlæring, analyse og implementering af standardens krav i din organisation
  • Trin 2: Forudgående inspektion, hvor vi gennemgår dit kvalitetsstyringssystem for at identificere mangler og forbedringspunkter i forbindelse med certificeringsinspektionen
  • Trin 3: Den sidste del består af en certificeringsinspektion, hvor vi reviderer dit kvalitetsstyringssystem ud fra valgte ISO-standarder. Den indebærer både en dokumentgennemgang og en gennemgang på stedet hos jer. Efter godkendt certificeringsinspektion kan der udstedes et certifikat

Hvis du i dag allerede er certificeret og interesseret i at ændre skifte over til den nye standard, kan dette gøres uden problemer, uanset hvor i certificeringscyklussen, du befinder dig. Alt, hvad vi behøver, er de sidste tre års inspektionsrapporter for at sikre, at du har korrigeret de afvigelser, der måtte være forekommet under de tidligere gennemgange.

Tag en holistisk tilgang og bruge en objektiv tredjepart!

TÜV NORD er akkrediteret i henhold til ISO 17021 og 17065 til at udstede ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834 og EN 1090 certifikater.

TÜV NORD i Skandinavien fokuserer på kunder i kernekrafts-, proces- og fremstillingsindustrien samt kraftvarmeværker, hvor vi kan tilføre værdi og sammen med vores kunder udvikle svensk industri. Det gør vi ved at arbejde med både kontrol og certificering i overensstemmelse med vores værdier, baseret på kompetencer, service og international tilstedeværelse. En væsentligt medvirkende årsag hertil er teknologiens betydning. TÜV Nord anvender et nyudviklet webbaseret system, der effektiviserer inspektionen, og sikrer at vi altid har de nyeste oplysninger. På den måde kan auditoren fokusere på dig og dine forbedringsmuligheder. Samtidigt minimeres dit for- og efterarbejde som følge af en effektiv håndtering af korrigerende handlinger, opfølgning, inspektionsrapporter, certifikater og planlægning. Auditorens tilgang under inspektionen er at udvikle og forbedre kunden ved hjælp af en objektiv bedømmelse. TÜV NORD vil hjælpe vores kunder med at blive bedre, hvilket tydeliggøres i vores vision om at arbejde med næste generation af inspektions- og certificeringsydelser.

Kontakt os for yderligere oplysninger

Mattias Strand

Salgsansvarlig / Auditor
Mattias Strand er auditor på ISO 9001 og 14001

+46 10 474 99 06

mstrand@tuv-nord.com

Kontakt Mattias!
Kontakt mig hvad enten du er eksisterende eller potentiel kunde. Jeg kan hjælpe med alt fra tilbud til tekniske spørgsmål.