MENU

Certificering af bærende stål- og aluminiumkonstruktioner i henhold til EN 1090

  1. Certificering
  2. EN 1090

1090, et lovkrav inden for EU vedr. salg af seriefremstillede strukturelle metalkomponenter eller byggesæt

Fra og med 1. juli 2014 skal seriefremstillede byggekomponenter, som fremstilles eller markedsføres i Sverige eller et andet EU-land, CE-mærkes og opfylde kravene i henhold til i CPR (Byggeproduktforordningen). For bærende konstruktioner af stål eller aluminium gælder den harmoniserede standard SS-EN 1090. Fremstiller din virksomhed strukturelle byggekomponenter af stål eller aluminium, er det derfor sandsynligt, at du er omfattet af disse krav og skal agere derefter. Kravene er stillet, da disse stålkomponenter eller bygningskonstruktioner er defineret som sikkerhedskritiske. 

Hvorfor certificere produkter i henhold til EN 1090?

  • Et lovkrav, der skal følges for at sælge produkter inden for EU
  • Styrker varemærket gennem et internationalt gældende bevis, som de fleste indkøbere ved entreprenørerne kræver

Kravet gælder ikke alle virksomheder, men der er nogle overordnede kendetegn, som gør dig i stand til at vurdere, om du er omfattet eller ej.

  • Er produktet, som din virksomhed fremstiller, lavet af stål eller aluminium?
  • Er produktet bærende?
  • Er produktet installeret på permanent basis?

Hvis dette er tilfældet, er du højst sandsynligt berørt af de lovkrav, som CPR og dermed EN 1090 stiller, og skal derfor henvende dig til et bemyndiget organ (notified body) som TÜV NORD Sweden AB. Vi støtter dig i processen frem til certificering, hvis du ønsker det.

Når du som produktionsvirksomhed har vurderet, om du er omfattet af disse krav og dermed har behov for at CE-mærke dine produkter, er næste trin at afgøre, hvilken Execution Class (EXC), du er omfattet af. EXC er opdelt fra ét til fire, hvor fire er de mest sikkrhedskritiske komponenter (f.eks. bygning af systemer til offentlige bygninger). Flertallet af de byggekomponenter, som er omfattet af EN 1090, falder ind under EXC, punkt to.

Factory production control (FPC) garanterer, at produkterne er udviklet, konstrueret, købt, produceret og monteret korrekt

Et grundlæggende krav til CE-mærkning af byggekomponenter er, at produktionsvirksomheden har et certificeret produktionskontrolsystem (Factory Production Control = FPC), som sikrer, at produkterne er udviklet, designet, købt, produceret og installeret korrekt. FPC-systemet skal være certificeret af et bemyndiget organ og er dermed ikke noget, virksomheden selv kan håndtere.

Udføres svejsning af produkterne, skal producenten også have et dokumenteret svejsekvalitetsstyringssystem (WQMS), som kan sammenlignes med et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001 specifikt for svejsning. Et yderligere krav er, at en medarbejder i virksomheden skal være udnævnt svejsekoordinator (RWC) og være ansvarlig for alle svejseaktiviteter. 

Bliv certificeret

Både FPC, WQMS og RWC hænger sammen med ISO 9001, og har du et allerede certificeret kvalitetsstyringssystem, skulle processen med at blive certificeret i henhold til EN 1090 ikke give nogle større udfordringer.

Tag en holistisk tilgang og bruge en objektiv tredjepart!

TÜV NORD er i henhold til ISO 17021 og 17065 til at udstede ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834 og EN 1090 certifikater og er bemyndiget organ med henblik på at udstede certifikater i henhold til EN 1090.

TÜV NORD fokuserer på kunder i proces- og fremstillingsindustrien samt kraftvarmeværker, hvor vi kan tilføre værdi og sammen med vores kunder udvikle svensk industri. Det gør vi ved at arbejde med både kontrol og certificering. En væsentligt medvirkende årsag hertil er teknologiens betydning. Vi anvender et nyudviklet webbaseret system, der effektiviserer inspektionen og minimerer dit for- og efterarbejde. På den måde kan auditoren fokusere på dig og dine forbedringsmuligheder. Auditorens tilgang under inspektionen er at udvikle og forbedre kunden ved hjælp af en objektiv bedømmelse.

Mattias Strand

Salgsansvarlig / Auditor
Mattias Strand er auditor på ISO 9001 og 14001

+46 10 474 99 06

mstrand@tuv-nord.com

Kontakt Mattias!
Kontakt mig hvad enten du er eksisterende eller potentiel kunde. Jeg kan hjælpe med alt fra tilbud til tekniske spørgsmål.