MENU

System Bezpieczeństwa Pasz GMP+

System Bezpieczeństwa Pasz GMP+

Normy dobrej praktyki wytwarzania ( GMP + ) są istotne dla dostawców pasz, producentów, dystrybutorów i przewoźników. Ze względu na to, że jakość pasz dla zwierząt hodowlanych w dużym stopniu wpływa na jakość spożywanego mięsa i jego przetworów, opracowany został standard nadzoru nad całym łańcuchem produkcji pasz.

TUV NORD Polska umożliwia zdobycie certyfikatu na następujące zakresy działalności:

  • GMP+ B2 - Produkcja składników pasz
  • GMP+ B3 - Handel i przechowywanie materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz
  • GMP+ B4 - Transport materiałów paszowych dodatków paszowych i pasz

Jak długo ważny jest certyfikat?

Certyfikat GMP+ wydawany jest na 3 lata, a standard powstał w oparciu o normę ISO 9001 i zasady HACCP. Aktualnie brak certyfikatu GMP+ często wyklucza prowadzenie działalności na międzynarodowym rynku paszowym.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu

Katarzyna Batorska

Product Manager ds. Rynku Spożywczego

+48 609 853 891

k.batorska@tuv-nord.pl

Mariola Kurzępa - Międlar

Manager ds. Certyfikacji Rolnictwa

601 506 761

m.kurzepa-miedlar@tuv-nord.pl